Information

Medicinska experter


Publicerad den: 2008-11-06
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Här presenteras Netdoktors medicinska experter. Observera att det inte är möjligt att kontakta respektive expert direkt genom Netdoktor för att på så sätt ställa frågor eller be om information.

Medicinskt ansvarig  för Netdoktor: Mats Halldin, läkare

Allmänmedicin

Kenneth Ilvall, speciallist i allmänmedicin

Annons
Annons

Gunilla Halldin, specialist i allmänmedicin

Astma och allergi

Leif Bjermer, professor i lungmedicin och allergisjukdomar vid Lunds universitetet

Barnmedicin

Stina Almkvist, ST-läkare på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset, Stockholm

Annons
Annons

Eszter Fábián Holényi, privatpraktiserande barnläkare, barnmedicin Läkarhuset, Göteborg

Barnmorskor

Elisabeth Bekric Jansson, barnmorska, Helsingborgs lasarett

Maria Hallström, barnmorska, Helsingborgs lasarett

Suzanne Lindström, barnmorska, sexualrådgivare

Beroendeforskning

Anders C Håkansson, ST-läkare, Med. Dr., Beroendecentrum Malmö

Ann Post, disputerad sjuksköterska och tobaksexpert, Institutionen för folkhälsovetenskap, KI

Katarina Tjust Häggström, sjuksköterska, tobaksrådgivare, Stockholm

Kerstin Käll, överläkare, medicinskt ansvarig för Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Lars Håkan Nilsson, överläkare och verksamhetschef på beroendekliniken vid Akademiska sjukhuset Uppsala

Cancersjukdomar

Magnus Bäcklund, onkolog och överläkare, ASIH Långbro Park samt forskare vid Karolinska Institutet

Ben Manderman, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Håkan Mellstedt, professor, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Endokrinologi

Ulf Adamson, professor, överläkare, Diabetesmottagningen, Danderyds sjukhus

Stefan Arver, docent endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna 

Lars-Einar Bresäter, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Charlotte Höybye, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Mikael Lehtihet, specialistläkare, endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ulla-Britt Löfgren, diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset, Linköping

Åke Sjöholm, professor, överläkare, Södersjukhuset, Stockholm

Carl Johan Östgren, distriktsläkare, vårdcentralen, Ödeshög universitetslektor, Linköpings universitet

Fysiologi

Jan Henriksson, professor, Karolinska Institutet, Solna

Geriatrik

Åke Rundgren, enhetschef för geriatrik, Göteborgs universitet

Ulf Malmsten, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gynekologi

Bengt Andrae, gynekolog, ordförande i arbets- och referensgruppen för cervixcancerprevention inom Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi

Birgitta Segebladh, överläkare vid kvinnokliniken Akademiska Sjukhuset Uppsala

Greta Edelstam, överläkare och docent, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ingemar Joelsson, professor, Umeå Universitet

Lena Marions, docent, överläkare Sesam Solna och City, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Sven-Eric Olsson, överläkare, kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Roland Strand, överläkare, Södertälje sjukhus

Hematologi

Stig Rödjer, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Hud

Annika Johnsson, överläkare vid Centrum för sexuell hälsa, Malmö

Mats Berg, överläkare och hudläkare vid Hudkliniken, Sörmland

Johan Heilborn, biträdande överläkare vid Hudklinken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Jan Lapins, överläkare vid Hudklinken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Katarina Wolk, dermatolog, privatläkare på Optimuskliniken i Stockholm, ansvarig läkare på PSO i Nynäshamn

Hjärt-kärl-sjukdomar

Steen Jensen, överläkare, Blekingesjukhuset, Karlshamn

Anders Albåge, överläkare, hjärt- och lungkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

Lars Norgren, professor i kirurgi, Universitetssjukhuset i Örebro

Anders G Olsson, professor emeritus i invärtes medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping

Infektion

Göran Günther, överläkare och verksamhetschef, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Peter Åhnblad, överläkare och specialist på Sickla ÖNH-center, Stockholm

Kirurgi

Gabriella Sellman, läkare och specialist i plastikkirurgi

Jacob Freedman, kirurg, urologkliniken Danderyds Sjukhus

Klas Pekkari, specialistläkare, kirurg- och urologkliniken Danderyds Sjukhus

Peter Scherman, läkare vid Handkirurgiska kliniken, Malmö universitetssjukhus

Stephan Wilbrand, överläkare och specialist i handkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Thomas Mätzsch, överläkare kärlkirurgi, Kärnsjukhuset Skövde

Kost och näring

Viveca Annell, dietist, Stockholm

Mona Hallin, dietist, Stockholm

Maria Nygårds, dietist, Stockholm

Anna Ottosson, dietist, Stockholm

Helen Rosenlund, dietist, doktorand, Karolinska Institutet, Solna

Maria Sitell, dietist, Stockholm

Mag- och tarmsjukdomar

Anne-Marie Hallén, stomiterapeut, SU/Östra

Bengt Lavö, specialistläkare, Mag- och tarmmottagningen, Sophiahemmet, Stockholm

Michael Eberhardson, gastroenterolog, Södersjukhuset, Stockholm

Bernhard Jaup, docent, Medicinkliniken, Säffle Sjukhus

Mikael Lördal, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet

Neurologi

Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurologiska kliniken i Umeå

Bo Norrving, överläkare och professor i neurologi vid Lunds universitet

Dag Nyholm, ST-läkare, neurologi på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jan Lexell, specialist i rehabiliteringsmedicin och neurologi, Skånes universitetssjukhus

Jan Lycke, docent, överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Johan Lökk, docent, överläkare Geriatriska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Sten Fredrikson, professor, överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ortopedi

Sven-Anders Sölveborn, ortopedspecialist och idrottsmedicinare, studierektor för AT/ST för lasarettet i Ystad

Patienträttigheter

Ulf Eveland, jurist 

Åsa Vilbäck, läkare, Stockholm

Pedagog

Lena Timby, pedagogisk handledare

Psykiatri

Anders Berntsson, chefsöverläkare, specialist i psykiatri, Danderyds sjukhus

Anders Clarberg, specialist i allmän psykiatri, neuropsykiater, privatpraktiserande läkare i Skåne

Elias Eriksson, professor i farmakologi Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Jan Davilén, överläkare, specialist allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Jan Wålinder, professor, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kerstin Malmberg, överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm

Lars Davidsson, överläkare, specialistläkare i allmänpsykiatri, England

Psykologi

Anne Grefberg, legitimerad psykolog

Håkan Nyman, fil dr, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Steven Linton, professor i klinisk psykologi, Universitetssjukhuset, Örebro

Mikael Scharin, praktiserande klinisk psykolog, Allmänpsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Reumatologi

Johan Frostegård, professor, överläkare, specialist i reumatologi och internmedicin, Inst för Medicin Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Per Larsson, överläkare i Reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ulla Lindqvist, överläkare, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Ingemar Petersson, specialist i reumatologi och allmänmedicin, docent i reumatologi, Lunds Universitet

Anders Fasth, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och professor vid Göteborgs universitet

Röntgen

Per Schuwert, leg sjukhusfysiker, Stockholm

Sjukgymnastik

Marketta Henriksson, sjukgymnast, specialist idrottsmedicin

Anne Söderlund, docent, Enheten för sjukgymnastik, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset

Carina Thorstensson, sjukgymnast, Spenshults Reumatikersjukhus, specialist artros

Marie Tuvlind, sjukgymnast, specialist Bechterew/AS

Smärta

Stefan Bergman, medicine doktor, forskningschef FoU-centrum, Spenshult

Jan Lidbeck, enhetschef, Smärtrehab, Helsingborgs Lasarett

Clas Mannheimer, professor, sektionschef för Multidisciplinärt smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sömn

Jan Ulfberg, docent och specialist inom sömn och internmedicin

Transplantationer

Ann-Christin Croon, transplantationskoordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ingela Fehrman-Ekholm, överläkare vid transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt vid Dialysavdelningen Sophiahemmet, Stockholm

Helena Genberg, läkare, transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Håkan Gäbel, medicine doktor transplantation

Jonas Wadström, docent i transplantationskirurgi, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Träning

Malin Ewerlöf Krepp, profil inom träning och kost

Urologi

Anders Spångberg, urolog och professor, Linköping

Hans Hedelin, specialist i urologisk kirurgi, Skövde

Ann-Charlotte Kinn, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Josefine Rössberger, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, doktorand inom urologi

Leif Abramsson, överläkare, urologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Vaccination

Ulla Winnberg, distriktssköterska och verksamhetschef för vaccinationscentral, Stockholm

Ögon

Per Sandkull, specialistläkare inom ögonsjukdomar, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Oliver Bjelkin, överläkare vid Ögonkliniken Kärnsjukhuset, Skövde

Öron-näsa-hals

Peter Åhnblad, överläkare, Doc Care, Stockholm

Övervikt

Signy Reynisdottir, överläkare, Överviktsenheten, Norrtulls sjukhus, Stockholm


Annons
Annons