Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

En framgångsrik relation med patient/konsument inom life science kan göra hela skillnaden

Netdoktor.se vänder sig till allmänheten och har 1,2 miljoner besökare per månad inom hälsa och medicin. Vi är specialister på att nå nischade målgrupper inom hälsa. Sedan starten 1999 har vi skapat och vidareutvecklat produkter som gör det lättare för våra kunder inom life science och hälsokostområdet att bygga en framgångsrik relation med sina patienter och/eller konsumenter. Det är produkter framtagna med syftet att minska våra kunders hinder, samt bibehålla och eller växa sin marknadsandel. Det är väl beprövade lösningar som gjort skillnad på ett mätbart sätt. Lösningarna bygger på analyser av marknaden och av patienter, konsumenters, anhörigas och allmänhetens behov av relevant kunskap och utbildning inom sjukdomar och symptom.

 

Hinder för att nå patienter

Vanliga hinder som gör det svårare att få en bra relation med patienter och konsumenter inom hälsokost och apotek.

Resultat av våra upplysnings-
kampanjer

Sedan 2011 har Netdoktor utbildat över 120 000 patienter som har eller ska besöka läkare för sina symptom.


Netdoktors alla upplysnings-
kampanjer

Våra kampanjer sprider kunskap om orsaker och behandling av olika sjukdomstillstånd.

Våra paketlösningar

Netdoktor har utvecklat 5
produkter / paketlösningar för att nå patienter och konsumenter inom hälsokost och apotek.


Resultat av "market access till läkare"
Sedan 2010 har vi genom skräddarsydda lösningar utbildat över 6 000 HCP, varav över 4 000 läkare. Läs mer på NetdoktorPro »

 

Vanliga hinder för att nå patienter

Merparten av våra kunder inom life science ser något eller flera av följande hinder för att kunna bygga relation med patienter och / eller konsumenter :

  • Patienters och konsumenters makt ökar (the empowered patient och the empowered consumer).
  • Patienter och anhöriga är mer pålästa och söker mycket information, både före och efter ett besök hos läkare.
  • Konsumenter söker mycket mer information idag, både före och efter ett besök hos apotek eller hälsokost (webbrooming).
  • Begränsningar och regelverk gör det svårt för läkemedelsindustrin att kommunicera med allmänheten.
  • Det är svårt att hitta förbestämda nischade målgrupper online med konsumenter / patienter som är nära köptillfället.

 

Resultat av Netdoktors upplysningskampanjer

Netdoktors upplysningskampanjer ger kunskap och insikter om hur patienter, anhöriga och övrig allmänhet kan identifiera sjukdomar, dess orsaker och behandlingsformer. Med ökad kunskap kan fler patienter behandlas med rätt vård. Undersökningar från våra 10 genomförda upplysningskampanjer visar t.ex. att många patienter har samma vård som för ett decennium sedan trots att det finns effektivare läkemedel att behandla sjukdomar på idag. Kunskapen som vi har skapat inom hälsa och sjukdomar har inte bara uppmärksammats på Netdoktor.se. De har även fått genomslag i ett 100-tal externa rikstäckande medier, SVT och har till och med nått hela vägen upp i Riksdagen.

Sedan 2011 har vi utbildat över 120 000 patienter via våra upplysningskampanjer. En stor andel av dessa har besökt eller ska besöka läkare för sina symptom. 91 % av Netdoktors 7 miljoner unika besökare per år har det senaste året besökt hälso- och sjukvården. Av Netdoktors besökare är det klart större andel som går till apotek/hälsokost än snittet för andra sajter. Av de som är s.k. ”high spenders” på apotek och hälsokost så är denna kategori 250 % högre på Netdoktor än genomsnittet. (källa: Orvesto Internet)

Netdoktor har utvecklat skräddarsydda produkter/paketlösningar som visat sig uppnå stor effekt för läkemedelsföretag, medicinteknikbolag och företag inom hälsokost som vill nå patienter eller konsumenter.

Netdoktors upplysningskampanj inom psoriasis 

Som exempel hade vår upplysningskampanj PsoriasisKoll.se närmare 80 000 besök och 10 000 personer genomförde hela utbildningen under 12 månader. 

Kampanjen fick totalt ca 50 miljoner exponeringar i olika medier under perioden inklusive rikstäckande TV, radio och dagspress under flera tillfällen.

"PsoriasisKoll.se har varit den största kampanjen internationellt sett beträffande räckvidd och insamlad data från psoriasispatienter och anhöriga"
Per Hånell, Pressansvarig/Redaktör Psoriasisförbundet

 

 

Netdoktors produkter

Netdoktor har utvecklat fem skräddarsydda produkter och paketlösningar som har visat sig uppnå mätbar effekt för företag inom life science som vill nå patienter och/eller konsumenter:
 

SPONSORSKAP / BANNER
NISCHAT OMRÅDE


UPPLYSNINGS-
KAMPANJ

 

MARKNADS-
UNDERSÖKNING

NATIVE MARKETING

 

SPONSRAT UTSKICK

 Frågor eller funderingar? 

Kontakta försäljningschef Johan Dahlqvist på telnr 072-310 58 75 eller e-post annonsera@netdoktor.se.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons