Fakta | Infektion

Tyfoid- och paratyfoidfeber


Uppdaterad den: 2014-10-22
Uppdaterare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

Tyfoidfeber kan vara livshotande, men antibiotika är en effektiv behandling. Sjukdomen varar i åtskilliga veckor, och det tar i allmänhet lång tid att återhämta sig.

Tyfoidfeber smittar från människa till människa via mat eller dricksvatten, så det är framför allt hygien och sanitära förhållanden som avgör utbredningen. Det är främst av den anledningen man inte längre ser den så ofta i Europa. ”Vanliga” turister behöver knappast vara rädda för sjukdomen, eftersom de flesta fall som observeras i Sverige gäller personer som under längre tid varit på resa till platser med dåliga hygieniska förhållanden.

Vad orsakar tyfoidfeber?

Salmonelloser (infektioner med salmonella) kan indelas i två huvudgrupper beroende på symtombilden: septisk (ett kraftigt inflammationssvar i samband med en infektion) salmonellos (inkluderande tyfoidfeber och paratyfoidfeber) samt salmonellaenterit (omfattar vanligtvis endast tarmarna). Tyfoidfeber orsakas av en infektion med bakterien Salmonella typhi, som bara förekommer hos människor. Andra salmonelloser har djur som huvudreservoar.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

När bakterien passerar ned till tarmen, tränger den in genom tarmslemhinnan till den underliggande vävnaden. Om immunförsvaret inte kan hejda infektionen här, kommer bakterien att föröka sig och sedan spridas till blodomloppet, varpå man ser det första symtomet i form av feber. Därefter tränger bakterien in i benmärg, lever och gallvägar, varifrån bakterien utsöndras till tarminnehållet.

I sjukdomens andra fas tränger bakterien in i tunntarmens lymfvävnad och förorsakar tunntarmssymtomen.

Salmonella paratyphi A-C orsakar sjukdomen paratyfoidfeber, en liknande, men i regel mildare sjukdom. Salmonella enteriditis och Salmonella typhimurium ger salmonellaenteriter, som vi tyvärr känner ganska väl genom inhemska utbrott med feber, ordentliga buksmärtor och diarré.

Annons
Annons

Hur smittar tyfoidfeber?

Salmonella typhi kan bara angripa människor, så smittan kommer alltid från en annan människa som är sjuk eller frisk bärare av bakterien. Bakterierna finns i avföring och urin och kan alltså märkligt nog finnas där utan att ge symtom (frisk bärare).

Bakterien överförs även genom vatten och födoämnen och tål både uttorkning och nedkylning.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Var finns tyfoidfeber?

Tyfoidfeber är inte en tropisk sjukdom, utan hänger samman med hygien och sanitära förhållanden, och alltså inte själva klimatet.

Tyfoidfeber finns i stora delar av Asien, Afrika, Mellan- och Sydamerika, där den ibland orsakar epidemier. WHO räknar med cirka 16 miljoner fall om året, vilket leder till 600 000 dödsfall. I Sverige rapporteras cirka 20 fall per år. Det är alltså mycket få som smittas i Sverige, merparten smittas i Asien följt av Afrika. 

Vad är symtomen på sjukdomen?

Inkubationstiden är 10-14 dagar och beror bland annat på hur stor dos bakterier man intagit. En mycket liten infektionsdos räcker för att ge sjukdom.

Inkubationstiden för paratyfoidfeber är vanligen två till fem dygn men kan uppgå till tre veckor.

Klassisk tyfoidfeber

Första fasen:

Kroppstemperaturen stiger gradvis till 40 grader utan att pulsen ökar motsvarande. Allmäntillståndet blir mycket dåligt med svettningar, aptitlöshet, hosta och huvudvärk. Förstoppning och hudsymtom i form av små blekröda utslag är andra tecken. Barn har oftare kräkningar och diarré. Första fasen varar en vecka och mot slutet blir den sjuke alltmer slö och medvetandepåverkad. Tungan kan få en brunsvart beläggning.

Andra fasen:

I andra till tredje sjukdomsveckan visar sig symtom från tarminfektionen; febern förblir hög och pulsen blir svag och snabb. Förstoppningen ersätts av kraftiga "ärtsoppsliknande" diarréer. Det kan även förekomma blod i avföringen.

Först under fjärde till femte veckan sjunker febern och allmäntillståndet blir långsamt bättre.

Komplikationer

Tarmblödning med perforation (bristning) av tarmen är en fruktad komplikation hos två till fem procent av fallen. Led- eller skelettinfektion, lunginflammation och hjärtmuskelinflammation förekommer. Dessa komplikationer ses nästan aldrig i Sverige eftersom tidig antibiotikabehandling ges.

Prognos

I Sverige blir man i allmänhet helt frisk, och man blir utskriven från sjukhuset när allmäntillståndet är bra och stabilt. Man bör dock (som alltid) ha en god hygien i hemmet, eftersom bakterier kan utsöndras ännu cirka fem till sex veckor efter den akuta sjukdomen. Behandlande läkare är skyldig att anmäla infektionen till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Både tyfoidfeber och paratyfoidfeber är smittspårningspliktiga sjukdomar.

Vad kan jag själv göra?

  • Vaccination: Det finns två vaccin som ger skydd mot Salmonella typhi; ett tas som kapslar och ett ges som injektion. Vaccin mot paratyfoidfeber saknas i Sverige.
  • Att förebygga smitta: Smittvägarna hänger samman med hygienförhållandena, så man bör följa vanlig kökshygien och vara noga med ordentlig handtvätt efter toalettbesök. Vid resor kan man vidta samma försiktighetsåtgärder som beskrivs under kolera.

Hur förebygger man tyfoidfeber?

  • Vaccination: Man rekommenderar vaccinering vid resor på mer än fyra veckor till områden där det finns tyfoidfeber.
  • Injektion: Man ger en spruta, som skyddar i tre år, till vuxna och barn över två år. Skyddseffekten är inte studerad i kliniska studier, men 80 procent av vaccinerade utvecklar goda antikroppsnivåer.
  • Kapslar: Grundvaccinationen för vuxna och barn är tre kapslar dag 1, 3 och 5. Skyddseffekten är varierande i olika studier, men anges till cirka 70 procent. Skyddet varar i ett till tre år och byggs på med ytterligare tre kapslar.