Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Fakta om tredagarsfeber

Tredagarsfeber (som även kan benämnas exanthema subitum, roseola infantum och tredjedagsutslag) är en av de mindre kända barnsjukdomarna som ger utslag. Ändå får nästan alla barn den.


Uppdaterad den: 2012-03-13
Författare: Anders Berg

Annons

Det är dock endast barn mellan sex månader och tre års ålder som drabbas av tredagarsfeber, vilket tyder på att det är en mycket smittsam sjukdom.

Hur smittar tredagarsfeber?

Sjukdomen orsakas av ett herpesvirus som överförs som droppinfektion via luftvägarna.

Hur yttrar sig sjukdomen?

Inkubationstiden för tredagarsfeber, det vill säga den tid som går från det man smittats till det att sjukdomen bryter ut, är 10-15 dagar.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
  • Först får barnet plötsligt hög feber på upp mot 40 grader som varar i cirka tre dagar.
  • Det är inte helt ovanligt att febern utlöser feberkramper, som kan upplevas som mycket dramatiska och alarmerande. Feberkramperna utlöses inte av tredagarsfebern i sig, utan av den hastiga och höga febern.&nbsp
  • När temperaturen sjunker igen, nästan lika fort som den steg, kommer utslagen. Dessa börjar oftast på bålen och sprider sig härifrån till armar och ben. Barnet får dock sällan utslag i ansiktet.&nbsp
  • Utslaget är nästan blekrött, prickigt och kan ha små blåsor. Utslagen finns kvar i 12-14 timmar. Sedan är sjukdomen över.

Barnet smittar antagligen under hela sjukdomsförloppet, och kanske innan febern kommer (man vet inte helt säkert).

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur ställer läkaren diagnosen tredagarsfeber?

Det vanliga förloppet med tredagarsfeber, som följs av utslag, är så karakteristiskt att läkaren kan vara säker på sin diagnos.

Viktiga saker om tredagarsfeber

Det är viktigt att småbarnsföräldrar känner till sjukdomen på tredagarsfeber och dess förlopp, eftersom det då finns en möjlighet att skilja den från andra barnsjukdomar, i första hand mässling.

Annons
Annons
  • Tredagarsfebern börjar inte, som mässling, med snuva, hosta och ljusskygghet. Den yttrar sig enbart som hög feber.
  • När barnet har mässling stiger febern igen när utslagen kommer, medan kroppstemperaturen är normal när utslagen kommer under tredagarsfebern.
  • Det karakteristiskt att utslagen börjar på bålen, och nästan aldrig drabbar ansiktet. Vid till exempel mässling och röda hund är det tvärtom.

Ska barnet få medicin?

Det finns inget behov av medicin. Se till att barnet får i sig mycket vätska de tre dagar som det har feber. Utslagen ger ingen klåda.

Ska barnet vaccineras?

Man vaccinerar inte mot tredagarsfeber.

Läs mer om feber här »


Annons