Fakta | Infektion

Toxoplasmos

Toxoplasmos beror på smitta med en parasit, som har katten som huvudvärd. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar och ger ofta inga symtom eller bara lätta symtom som feber.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Toxoplasmos beror på smitta med en parasit, Toxoplasma gondii. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar och ger ofta inga symptom eller bara lätta symptom som feber. Då behövs ingen behandling. Om en gravid kvinna smittas kan sjukdomen överföras till fostret med allvarliga konsekvenser. Sjukdomen är också farlig för människor med immunbristsjukdomar som HIV och AIDS.

Hur får man toxoplasmos?

Toxoplasmos får man genom att smittas med parasiten Toxoplasma gondii. Denna parasit har katten som huvudvärd och den förökar sig i kattens tarm. "Parasitförstadier" (oocystor) utsöndras med kattens avföring, mognar och blir smittfarliga efter cirka ett dygn. De är sedan smittsamma i flera månader. Människan och många olika djur kan smittas.

Efter det att man fått in parasiten i kroppen tas den upp av tarmen och åker runt i kroppen med blodet. Parasiterna inkapslas till sist i vävnaden som så kallade vävnadscystor. Där kan de sedan aktiveras och ge upphov till sjukdom.

Annons
Annons

Människor kan smittas via kattavföring (till exempel från förorenade grönsaker och frukt eller kattlådor) eller från vävnadscystor i kött.

Gravida som smittas kan överföra smittan till fostret. Inkubationstiden (den tid som går från smittotillfället till sjukdomen bryter ut) är 2-3 veckor.

Vilka symptom ger toxoplasmos?

Om det finns symptom så är det antingen lätt feber som enda symptom eller feber, svullna lymfkörtlar och trötthet.

Annons
Annons

Hos cirka 85-90 procent av de smittade förlöper sjukdomen utan några symptom.

Goda råd

Gravida som inte har haft sjukdomen eller gravida som är osäkra om de har haft sjukdomen eller inte, kan själva följa några regler för att minimera risken för eventuell smitta:

  • Handtvätt efter handkontakt med rått kött och grönsaker.
  • Handtvätt efter trädgårdsarbete.
  • Ät inte kött som inte har tillagats. Kött bör således genomstekas eller kokas. Smaka inte på rå färs.
  • Låt en annan person tömma och rengöra kattlådan varje dag. Därmed undviker man att parasitens förstadier, oocystorna, hinner att mogna och därmed bli smittfarliga.
  • Gravida med katt löper inte större risk att bli smittade än gravida utan katt.

Hur ställer läkaren diagnosen toxoplasmos?

Vid misstanke om toxoplasmos tar man ett blodprov för antikroppsbestämning. Med hjälp av detta kan man avgöra om personen har haft sjukdomen eller ej och om infektionen pågår vid blodprovstagningen. Om en gravid är smittad med sjukdomen kan man med hjälp av fostervattensprovtagning avgöra om fostret också är smittat.

Sjukdomsförlopp

Sjukdomsförloppet är vanligtvis mycket lugnt, men kan i sällsynta fall kompliceras med bland annat hjärninflammation (encefalit), hjärtmuskelinflammation (myokardit) och näthinneinflammation.

Vid infektion tillverkar kroppen motgift (antikroppar) mot parasiten och man blir immun mot ny smitta. Om en gravid smittas med toxoplasmos kan smittan överföras till fostret. Risken för att fostret smittas är cirka 20 procent. Om det sker i första halvan av graviditeten är det risk för allvarliga komplikationer, bland annat hjärnskador. Om smittan sker senare under graviditeten föds barnet vanligtvis utan särskilda symptom. Det finns dock risk för att barnet föds med ärr på näthinnan i ögat. Om man är född med sjukdomen kan man senare i livet återinsjukna, till exempel i form av näthinneinflammation. Återinsjuknandet för barn som fötts med toxoplasmos kan i de flesta fall förebyggas med tidig medicinsk behandling.

I Sverige föds årligen cirka 2-3 barn med symptomgivande toxoplasmos vid födseln.

Hur behandlas toxoplasmos?

Behandlingskrävande toxoplasmos är en uppgift för specialistsjukvård och behandlas medicinskt.


Annons
Annons
Annons