Fakta | Infektion

Symtom på hiv-infektion

Hiv-infektion är en infektion med humant immunbristvirus. Sjukdomen är livslång, men kan behandlas med läkemedel. Om man inte får behandling bryts immunförsvaret ner, lite i taget, och man utvecklar aids.

Uppdaterad den: 2019-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hos ungefär hälften av de som infekterats med hiv uppstår lindriga symtom cirka två till fyra veckor efter smittotillfället. Många är inte medvetna om de tidiga symtomen, eftersom de liknar dem som uppstår vid en vanlig förkylning.

Det tar oftast lång tid för hiv att bryta ner immunsystemet så mycket att man blir sjuk. Tiden utan symtom kan sträcka sig över 10 till 30 år eller mer. Med tidig behandling kan det ta mycket längre tid innan dessa symtom uppträder, om de ens gör det.

Tidiga symtom på hiv-infektion

Den akuta eller primära hiv-infektionen som kan uppstå några veckor efter det att man blivit smittad ger symtom som påminner om en vanlig förkylning. Det sker när kroppen börjar bilda antikroppar mot hiv och ger symtom som feber, utslag, halsont och svullna och ömma lymfkörtlar. De tidiga symtomen varar i ungefär 1–2 veckor och går tillbaka utan behandling.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Eftersom symtomen är så okarakteristiska är det många som inte förstår att de har blivit infekterade med hiv. Vid misstanke om att det kan vara hiv bör man ta kontakt med läkare. Läkaren gör då ett hiv-test.

I denna tidiga fas är smittsamheten mycket hög. Det betyder att man lätt kan sprida infektionen vidare till andra.

Sena symtom på hiv-infektion och aids

Flera år efter att man har blivit smittad kan de första tecknen på ett försvagat immunförsvar komma. De kan visa sig som bältros, utbrett mjälleksem i ansiktet eller svamp i munnen. Dessa symtom kan senare följas av så kallade så kallade opportunistiska infektioner. Det är infektioner som uppkommer när den långt gångna immunbristen utvecklats till aids och kroppens immunförsvar inte klarar av att bekämpa vanliga bakterier, virus, parasiter och svamper. Exempel på sådana infektioner är lunginflammation och tuberkulos. I takt med att immunsystemet fortsätter att försvagas kan man även drabbas av vissa cancerformer. Opportunistiska infektioner kan ge många olika symtom som till exempel hosta, andfåddhet, sväljsvårigheter, diarré, illamående, kräkningar, magsmärtor, feber, huvudvärk, mental förvirring, viktnedgång, kraftlöshet och synproblem. Symtomen uppstår på grund av att immunsystemet inte längre klarar av att ge tillräckligt skydd mot infektioner.

Annons
Annons