Fakta | Infektion

SLE (systemisk lupus erytematosus)

SLE, systemisk lupus erytematosus, är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige (ungefär en av 2000 individer drabbas, framförallt kvinnor).
Annons

Denna sjukdom kan ge symtom från i princip alla kroppens organ. Vanliga symtom är solkänslighet, hudutslag, ledsmärta/svullnad. Ibland kan inflammationer i inre organ, som njurar samt hjärt- och lungsäck, komplicera förloppet.

SLE kan således ge varierande symtom och alla patienter är unika i sin symtomatologi. Då det är en ovanlig sjukdom bör dessa patienter skötas av reumatolog eller invärtesmedicinare med särskilt intresse för sjukdomen.


Annons
Annons
Annons