Fakta | Infektion

Sepsis, även kallat blodförgiftning


Backlund Magnus foto Gunilla Sonnebring
Uppdaterad den: 2017-06-07
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Sepsis är vanligare än många tror och drabbar cirka 40,000 svenskar per år. Ett skäl till att sepsis, trots att det i dess svårare former är livshotande, inte är så känt kan vara att vi sedan antibiotika-behandling blev en självklarhet tror att bakterie-infektioner alltid är behandlingsbara. Men i en tid när multi-resistenta bakterier blivit allt vanligare, får vi snarare räkna med att sepsis är ett ökande problem, även i Sverige.

Annons
Annons

Orsaker till sepsis (blodförgiftning)

För att ett tillstånd ska benämnas sepsis (blodförgiftning) ska bakterier eller, i undantagsfall, andra smittoämnen (som svampar, parasiter eller virus) finnas i blodet. Urinvägar, sår i huden, lungor eller inopererade främmande material (såsom ledproteser) är exempel på potentiella ingångsportar för bakterierna eller de övriga smittoämnena. Att vara cancerpatient under cytostatika-behandling medför också en ökad risk.

Symtom på sepsis

Många av symtomen vid sepsis är orsakade av kroppens inflammatoriska reaktion mot smittoämnet, när det kommer ut i blodet i stort antal. Immunförsvaret kan då utsöndra olika ämnen som bland annat ökar blodkärlens genomsläpplighet, som i sin tur medför att vätska läcker ut från blodsystemet. Detta resulterar i att volymen i blodbanan minskar och orsakar då blodtrycksfall och att kroppens organ inte får lika mycket blod. Detta kan ge skador på organen och gör att patienten går in i ett chock-tillstånd och får sänkt medvetandegrad. Andra symtom vid sepsis är feber och illamående med kräkningar.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling av sepsis

Blodförgiftning behandlas på sjukhus med antibiotika intravenöst (direkt in i blodet). Vid svårare sepsis med chock och blodtrycksfall krävs intensivvård, ibland med respirator. Behandlingen kan ta flera veckor beroende på allvarlighetsgrad. Tidig insättning av antibiotika är mycket viktigt och får inte fördröjas. När infektionen inte längre är lika allvarlig kan behandlingen övergå till antibiotika i tablettform.

Prognos

Vid misstanke om början till sepsis, till exempel om svår trötthet eller andra allmänsymtom uppstår trots att en antibiotika-kur inletts, bör sjukvård uppsökas snarast. Dödligheten bland de 40,000 svenskar som drabbas årligen är så hög som 15-20%, fullt jämförbar med prognosen vid flera av våra vanligaste cancersjukdomar.