Fakta | Infektion

Röda hund

Röda hund är en virussjukdom, precis som mässling och vattkoppor, dock inte lika smittsam. Vart tredje eller fjärde år kommer större eller mindre epidemier.

Uppdaterad den: 2012-08-01
Uppdaterare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Medan de som får mässling smittas under sina första levnadsår, är det många som drabbas av röda hund först när de blivit stora barn eller ungdomar. Ända upp till 20-25-årsåldern har 10 till 20 procent ännu inte smittats av sjukdomen. Några får en så mild form av röda hund att diagnosen aldrig ställs.

Idag är både röda hund och mässling ovanligt eftersom de flesta barn blir vaccinerade.

Orsaker (smittvägar)

Röda hund är en droppinfektion. Det betyder att den överförs från sjuk till frisk genom mikroskopiskt små droppar i utandningsluften. Dropparna landar i mun, hals och näsa, varifrån de sprider sig till resten av kroppen.

Annons
Annons

Symtom

  • Inkubationstiden, tiden från att man smittats till sjukdomens utbrott, är ganska lång, mellan tre och fyra veckor.
  • Innan utslagen kommer kan man få snuva och ömma, svullna lymfkörtlar i nacken.
  • Utslagen består av små, blekröda eller brunaktiga prickar på armar och ben. I ansiktet och kanske även på kroppen kan de ”flyta ihop” till större områden.
  • Utslagen börjar komma runt öronen och sprider sig snabbt till resten av kroppen. De försvinner inom loppet av två, tre dagar.
  • Ofta är föräldrarna mer oroliga över tillståndet än det sjuka barnet, och sjukdomen kan gå över på så kort tid att den knappt märks.

Behandling

Det krävs ingen speciell behandling, utom eventuellt sängliggande. Alla i hushållet riskerar att smittas, och det lömska med röda hund, precis som med de andra barnsjukdomarna, är att det smittar redan under inkubationstiden. Man räknar med att smittoperioden börjar en vecka innan utslagen kommer men det är störst risk att smittas när barnet har utslag. Har man haft sjukdomen är man immun för resten av livet.

Även om det i princip kan vara fel att utsätta sig själv eller andra för en smittsam sjukdom så ska man nog se på röda hund som ett undantag. Det är bara gravida kvinnor som bör undvika kontakt med smittade. För flickor kan det vara en fördel att ha haft sjukdomen före puberteten.

Vilka är riskerna?

Det finns risk för fosterskador (dövhet, blindhet och mental retardation) om kvinnan får röda hund när hon är gravid. Risken är så stor under de första tre månaderna att man rekommenderar abort. Nuförtiden är det dock sällsynt att det händer eftersom man erbjuder allmän vaccination mot röda hund.

Annons
Annons

Vem ska vaccineras?

Alla flickor bör vaccineras mot röda hund, så att alla tvivel inför en framtida graviditet undviks. Idag erbjuds alla barn ett MPR-vaccin, som bland annat skyddar mot röda hund, när barnet är 18 månader, respektive 12 år gammalt (6-8 år om barnet är född 2002 eller senare).

Det är omöjligt att vara helt säker på om man har haft röda hund, eftersom många får sjukdomen utan att den ger några symtom. Kvinnor som vaccineras får inte bli gravida de följande tre månaderna. Om det finns tvivel om huruvida en person har haft röda hund eller ej, kan man undersöka om det finns antikroppar i blodet och därigenom se om han/hon har haft röda hund. En läkare kan också erbjuda dig en vaccination mot röda hund om du är osäker på om du har haft det.

Finns det följdsjukdomar?

Röda hund ger sällan följdsjukdomar och barnen kan gå till förskolan eller skolan så fort de har blivit friska. Eftersom de flesta barn är vaccinerade mot röda hund är sjukdomen emellertid mycket sällsynt.


Annons
Annons
Annons