Fakta | Infektion

Obehandlad hiv-infektion och aids

En obehandlad hiv-infektion kommer med tiden bryta ner immunförsvaret så mycket att man blir sjuk och får så kallade opportunistiska infektioner vilka är ett tecken på aids. Även om man har utvecklat aids finns det goda chanser att behandling med läkemedel kan stoppa eller vända sjukdomsförloppet.

Uppdaterad den: 2019-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Aids är ett skede i hiv-infektionen där olika infektioner och tumörer uppstår till följd av ett försvagat immunsystem. Det tar oftast lång tid för hiv-infektionen att bryta ner immunsystemet så mycket att man blir sjuk. Tiden från smitta till symtom är ofta 7–12 år, men kan sträcka sig till 30 år eller mer innan de första tecknen på ett försvagat immunförsvar kommer. Det kan visa sig som bältros hos en ung person, utbrett mjälleksem i ansiktet, tuberkulos eller svamp i munnen. Dessa symtom kallas för opportunistiska infektioner. Det är infektioner som uppkommer oftare eller är mer allvarliga hos personer som har ett försvagat immunförsvar. Förutom vid aids är det vanligt med opportunistiska infektioner hos personer som har fått cellgifter mot cancer. 

Tecken på försvagat immunförsvar

Exempel på symtom och sjukdomar som kan tyda på att immunförsvaret är försvagat:

 • Vit beläggning på tungan (svampinfektion). 
 • Munsår, inflammation i tandköttet och munslemhinnan, sväljsvårigheter.
 • Upprepade svampinfektioner (vit flytning) i slidan, fynd av cancerförändringar i livmoderhalsen.
 • Feber, viktnedgång, diarré, dåligt näringsupptag från tarmen.
 • Långvarig hosta, andfåddhet, lunginflammationer.
 • Upprepade långvariga utbrott av Herpes simplex, ömma blåsor ofta nära munnen, könsorganen.
 • Upprepade fall av bältros, ett smärtsamt utslag med blåsor.
 • Hudtumörer.
 • Neurologiska symtom som nervsmärtor, huvudvärk, hjärnförändringar och kramper.
 • Lymfkörtelsvullnad.
 • Lymfom, tuberkulos eller så kallade atypiska mykobakterier.
 • Synrubbningar, inflammationer i näthinnan.

Behandling

Behandling med läkemedel mot hiv är livslång och består i normala fall av en kombination av tre läkemedel från tre olika läkemedelsgrupper. Målet med behandlingen är att förhindra utvecklingen av aids och lindra eventuella symtom orsakade av hiv-infektion. Läkemedlen har gjort att hiv-infektionen har förändrats från att vara nära 100 % dödlig till att bli en kronisk sjukdom. Även om man har utvecklat aids finns det goda chanser att behandling med läkemedel kan stoppa eller vända sjukdomsförloppet.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons