Fakta | Infektion

Marburgvirusinfektion


Uppdaterad den: 2019-03-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är marburgvirusinfektion?

Sjukdomen är lik Ebolavirus-sjukdom. Marburgvirus finns i de tropiska delarna av Afrika samt Sydamerika. Det är visat att smittöverföring kan ske från apor och troligtvis fladdermöss. Först när sjukdomen uppstått hos en människa smittar det vidare mellan andra människor. 

Viruset blev påvisat första gången i samband med ett utbrott 1967. Därefter har det varit mer sporadiska utbrott. Det senaste större utbrottet var i Uganda år 2012.

Symtom

Marburgvirusinfektion ger blödarfeber, med ett förlopp som liknar Ebola-infektion. Inkubationstiden (tiden från smittotillfället till första symtomet) är cirka 3–9 dagar. Symtomen är hög feber, muskelsmärtor, huvudvärk och trötthet i 2–3 dagar. Efter dag 3 tillstöter också magsmärtor och diarré. Från cirka 5–7 dagar uppstår inre blödningar i tarmen vilket visar sig som blod i avföringen och blodiga kräkningar. Man kan också blöda från huden och slemhinnor. Dödligheten är hög på grund av blodförlust och svikt av flertalet organ. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Vid vissa fall är förloppet mildare och man kan bli frisk. Man har också sett att vissa blir smittade utan att utveckla själva sjukdomen. 

Orsak

Smitta mellan människor sker först och främst vid kontakt med kroppsvätskor som blod, slem eller saliv. Det antas att smitta också kan ske som droppsmitta via spott eller aerosol från kräkningar. Det krävs med andra ord nära kontakt med den sjuka.

Diagnos

Man kan påvisa sjukdomen genom att mäta om det finns delar av viruset i blodet. Senare i förloppet kan man även mäta antikroppar i blodet. 

Annons
Annons

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling

Det finns ingen behandling mot själva viruset. Man ger livräddande behandling i form av intravenös vätska och eventuellt ges blodtransfusioner när sådana resurser finns tillgängliga. 

Det finns inget vaccin. Det enda skyddet som finns är att undvika kontakt med smittade personer. 

Prognos

Dödligheten är upp till 90 %.