Fakta | Infektion

Körtelfeber (Epstein-Barr-virus)

Körtelfeber (mononukleos) är en virussjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset. Körtelfeber karakteriseras bland annat av inflammation i halsmandlarna (tonsillit), förstorade lymfkörtlar och uttalad trötthet. 


37246dc3f6d3b7c5d6c666e0bc03fb0b.JPG
Uppdaterad den: 2012-08-01
Författare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle
Uppdaterare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Körtelfeber drabbar framförallt unga människor i åldern 10-25 år. Behandlingen består i att lindra besvären, eftersom förloppet är vanligtvis godartat.

Orsaker till att man får körtelfeber

Körtelfeber uppstår genom att man smittas med Epstein-Barr-virus. Detta virus finns i saliv och urin hos den smittade. Körtelfeber kan överföras exempelvis från en person till en annan genom en kyss, varför sjukdomen populärt kallats kyssjukan.

Epstein-Barr-virus kan också smittas vidare indirekt via luftburna droppar. Från det att man är smittad av viruset går det 30-90 dagar innan symtomen börjar visa sig. En stor del av de smittade, i synnerhet små barn, får inga symtom alls.

Annons
Annons

Symtom vid körtelfeber

 • Fram till dess att sjukdomen bryter ut ordentligt kan det gå en period på en till två veckor med influensaliknande symtom.
 • Halsfluss (tonsillit) med förstorade tonsiller (halsmandlar) med tjocka, vita beläggningar.
 • Illaluktande andedräkt.
 • Feber.
 • Uttalad trötthet.
 • Muskelsmärtor.
 • Svettendens.
 • Magsmärtor, som kan vara ett tecken på förstorad mjälte.
 • Förstorade och ömma lymfkörtlar på halsen, i armhålorna och i ljumsken.
 • Eventuellt förstorad lever.
 • Eventuellt utslag. Om man – på grund av felaktig diagnos - skulle påbörja behandling med ampiclillin, kan detta resultera i kliande utslag. Körtelfeber skall dock inte behandlas med antibiotika, eftersom den är en virusorsakad sjukdom.

Att ställa diagnosen körtelfeber

Läkaren ställer diagnosen körtelfeber utifrån sjukdomsbilden, blodprover och halsprovtagning (för att utesluta bakterieinfektion).

Sjukdomsförlopp

Körtelfeber varar normalt i två till fyra veckor och är oftast helt okomplicerat. Hos cirka tre procent kan förloppet bli längre. Sjukdomen ger livslång immunitet. Alla får en lätt, övergående leverpåverkan.

I enstaka fall uppstår komplikationer. Möjliga, men ovanliga komplikationer är:

 • Hotande igentäppta luftvägar.
 • Lunginflammation.
 • Sprucken mjälte (hos 0,1-0,2 procent).
 • Sjukdom i centrala nervsystemet, som meningit (hjärnhinneinflammation) och encefalit (hjärninflammation).
 • Sjukdom i blodsystemet, som blodbrist (hemolytisk anemi) och nedsatt antal blodplättar (trombocytopeni).
 • Hos ett mycket litet fåtal får sjukdomen ett allvarligt kroniskt förlopp.

Behandling av körtelfeber

Det finns ingen effektiv behandling mot infektioner med Epstein-Barr-virus.

Annons
Annons

Goda råd

 • Ont i halsen kan lindras med varm dryck.
 • Drick rikligt med vätska när du har feber.
 • Vila dig när du är trött eller har feber.
 • Återuppta fysisk aktivitet med försiktighet.
 • Vänta med kraftig fysisk ansträngning till fyra veckor efter tillfrisknandet.

Får jag motionera när jag är sjuk?

Teoretiskt sett kan det vid hård fysisk aktivitet, såsom idrotter med kroppskontakt, uppstå skador på mjälten, om denna är påverkad. Man rekommenderar därför avhållsamhet från idrott till fyra veckor efter tillfrisknandet.

På grund av uttalad trötthet går det vanligtvis flera månader innan man är helt återställd efter att ha haft körtelfeber.

  


Annons
Annons
Annons