Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Gula febern


Uppdaterad den: 2015-08-03
Författare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

mygga
Annons

Ett klassiskt drag vid gula febern är leverinflammation, vilket orsakar den gulfärgning av huden (gulsot), som har gett sjukdomen dess namn.

Gula febern kan orsaka plötsliga epidemier med en dödlighet på upp till 20-50 procent. Även om det de senaste 60 åren har funnits ett bra och säkert vaccin mot gula febern förekommer fortfarande epidemier som utgör en hälsofara i många tropiska områden.

Vaccination mot gula febern krävs

Sjukdomen omfattas av WHO:s internationella karantänsregler, som respekteras av myndigheterna i alla länder. Gula febern är idag den enda sjukdom där vaccination kan krävas av resande till en stat. Vaccinationen intygas av läkaren med en speciell stämpel i det vaccinationshäfte (Gula kortet) som tagits fram av Socialstyrelsen. Där dokumenteras att resenären är korrekt vaccinerad mot gula febern (senast 10 dagar före avresan).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vad orsakar gula febern?

Gula febern-viruset tillhör familjen flavivirus (flavus betyder gul på latin), som även innehåller de virustyper som ger exempelvis denguefeber, japansk hjärnhinneinflammation och den fästingburna hjärninflammationen tbe (tick-borne encephalitis).

Viruset kommer in i kroppen via myggans saliv när den sticker. Viruset kan nu transporteras runt i kroppen och kopiera sig självt i olika celler i kroppen – oftast i levern, njurarna och blodkärlen och kan i allvarliga fall skada organen.

Dessutom påverkas immunsystemets celler och frigör en stor mängd signalsubstanser. Det är de som orsakar de vanliga sjukdomssymtom, som muskelsmärtor och feber, som man även ser vid influensa.

Annons
Annons

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur smittar gula febern?

Gula febern-virus överförs mellan människor av ett par myggarter, bland annat Aedes egyptii, som även kan sprida denguefeber.

Under sin livscykel suger myggan blod från en virusinfekterad apa. Myggan får en varaktig infektion, där det samlas virus i myggans salivkörtlar. Myggan sticker sedan en annan apa, som i sin tur infekteras av viruset. En människa på resa genom djungeln kan alltså även smittas av en infekterad mygga. När den här personen sedan återvänder till stadsområden kan en ny cykel börja.

En stadscykel börjar när en resenär smittad av gula febern återvänder från djungeln. En mygga sticker, blir infekterad och kan nu sprida viruset till andra människor, och det kan uppstå plötsliga epidemier.

Var finns gula febern och hur många drabbas?

Viruset finns hela tiden med ett någorlunda konstant antal insjuknade (endemisk förekommande) i flera tropiska områden i Afrika och på den amerikanska kontinenten mellan cirka 15° norr och 15° söder om ekvatorn. Utöver det ser man ett stigande antal epidemier, där ett stort antal människor plötsligt får gula febern.

Varje år registreras cirka 200 000 fall av gula febern, varav 30 000 dödliga, men det finns ett mörkertal på grund av bristfällig registrering. 90 procent av de drabbade finns i Afrika. Allt som allt finns gula febern i 45 länder, och 900 miljoner människor är utsatta för risk. Under 2000-talet har det rapporterats från sydamerikanska och afrikanska länder omkring fem utbrott per år. Sedan 2010 har det enbart rapporterats från afrikanska länder (Kamerun, Elfenbenskusten, Kongo, Senegal, Uganda, Sierra Leone, Uganda, Sudan och Tchad). Risk finns i 13 länder i Latinamerika, med störst risk i Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador och Peru.

Man har ännu inte observerat gula febern i Asien, men risken finns att den stora internationella reseaktiviteten kan införa viruset via smittade människor, eftersom det finns mygg här som skulle kunna överföra sjukdomen gula febern och skapa en ny reservoar.

Därför har länderna i Asien stränga karantänsregler om man utan giltigt vaccinationsbevis kommer resande från de områden i Afrika och Latinamerika där gula febern finns.

Symtom på gula febern

Inkubationstiden, tiden från smitta till sjukdom, är för gula febern 3-16 dagar. Dödligheten varierar mellan 20 procent och 50 procent.

Hos en del utvecklas sjukdomen inte alls allvarligt. Den kan sakna symtom eller uppträda som en lätt influensaliknande sjukdom.

Vid Gula febern förekommer dessa symtom:

  • Hög feber 
  • Allmänsymtom som kraftig huvudvärk, muskelsmärtor, dålig mage och vätskeförlust.

Febern faller efter 3-4 dagar och allmäntillståndet förbättras.

Hos cirka 15 procent återkommer febern dock inom 24 timmar, och en farlig utveckling sker:

I den här fasen påverkas åtskilliga system i kroppen. Blodbrist (anemi) och leverinflammation (hepatit) med gulsot uppstår.

Även njurarna påverkas, och det kan uppstå blödningar från mun, näsa och mage, vilket ger blodiga uppkastningar och avföring.

De flesta som får blödningssymtom dör inom kort tid.

Hur kan jag undvika att smittas av Gula febern?

Det finns ett vaccin mot gula febern som är mycket effektivt. Det verkar från och med 10 dagar efter vaccinationen och ges i form av en spruta. Vaccinationen upprepas med 10 års intervall. Särskild stämpel krävs i certifikatet. Detta är den enda sjukdom för vilken WHO-anslutna länder kan kräva vaccinationscertifikat vid inresa från smittade (endemiska) områden. I en del länder, där det finns mygg som skulle kunna överföra viruset, krävs dokumentation på att man är vaccinerad mot gula febern för att inresetillstånd skall beviljas. De kan ske genom en stämpel i det gula internationella vaccinationskortet.

I praktiken brukar resenärer från Sverige till länder där Gula febern förekommer genomgå vaccinering. Den rekommenderas för alla områden där sjukdomen finns. För att vara på den säkra sidan har man internationellt beslutat att vaccinationen ska skydda i 10 år. Därefter måste den förnyas, även om den första vaccinationen kanske verkar en tid till.

Förutom vaccination är det bästa sättet att undvika gula febern att förebygga myggstick, På grund av sjukdomens farlighet kan man dock absolut inte rekommendera att man chansar och låter bli att vaccinera sig. I många fattiga länder, där man av en eller annan anledning inte har möjlighet att bli vaccinerad mot gula febern, kan undvikandet av mygg vara den enda möjligheten för lokalbefolkningen.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Gula febern kan vara svår att skilja från andra sjukdomar, särskilt i de tidiga stadierna.

För att bekräfta misstanken utifrån sjukdomshistorien, och upplysningar om utlandsresor, måste läkaren ta ett blodprov. I laboratoriet kan man påvisa specifika antikroppar mot gula febern-virus i blodet.

Hur behandlar man gula febern?

Allvarliga fall av gula febern kräver alltid sjukhusbehandling. Eftersom man inte har något medel mot själva viruset, får läkaren ge behandling som riktar sig mot symtomen.

Vätskebrist och störningar i saltbalansen behandlas till exempel med vätsketerapi.

I lindriga fall kan smärtan lindras med smärtstillande medel. Hög feber kan behandlas med nedkylning och paracetamol (som även verkar smärtstillande).

Man bör inte behandla sig själv med acetylsalicylsyra (Bamyl, magnecyl), eftersom de minskar blodets förmåga att levra sig.


Annons