Fakta | Infektion

Förebygg malaria

Malaria är en allvarlig febersjukdom som ytterst kan vara dödlig. Den finns över hela världen i tropiska och subtropiska områden. Globalt utgör malaria ett enormt hälsoproblem med 500 miljoner nya fall varje år.

Uppdaterad den: 2010-08-16
Uppdaterare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

I Sverige kommer varje år omkring 200 personer hem med sjukdomen. I genomsnitt dör en person om året av sjukdomen i Sverige.

Att förebygga malaria handlar om två saker: Att undvika myggbett och att ta förebyggande medicin om man reser eller bor i ett malariaområde.

Undvik myggbett

Myggorna sticker i synnerhet i skymningen och på natten. Därför bör man ha nät för dörröppningar och fönster mellan solnedgången och soluppgången. Det är också bra att ha luftkonditionering. Annars måste man använda myggnät runt sängen, impregnerat med insektsdödande medel som pyrethrum (ett harmlöst ämne som framställs av krysantemumextrakt), se nedan. Långbyxor, långärmade tröjor och strumpor, som är så tjocka att myggorna inte kan sticka igenom, skyddar också - men ett sådant råd kan vara svårt att följa i ett varmt klimat.

Annons
Annons

Använd myggolja

Myggolja med dietyltoluamid rekommenderas.

Myggnätet

Använd myggnät runt sängen, helst ett som är impregnerat med insektsmedel. Det sänker smittorisken hos afrikanska barn med 50 procent, så man får anta att det har samma effekt hos turister. Nätet ska vara tätt och utan hål, och det ska stickas in under liggunderlaget. På dagen rullas det ihop så att mygg och andra insekter inte kan komma in medan det inte används. Ta själv med ett sådant nät - du kan inte räkna med att impregnerade nät finns dit du ska. Impregneringen håller ½-1 år, beroende på hur mycket det används, och om det packas in i plast när man kommer hem igen. Tyvärr kan man inte köpa impregneringsmedlet här hemma, så man får oftast köpa ett nytt nät.

Förebyggande medicin

De senaste åren har det varit kraftig debatt om förebyggande malariamedel. Problemet är att det inte finns ett idealmedel som är billigt, effektivt, saknar biverkningar och är så säkert att det kan användas av gravida och barn samt kan användas under långa perioder.

Annons
Annons

Klorokin var närmast idealiskt när det kom, men idag är resistensen mot medlet utbredd.

Paludrine (proguanil) är ett dyrare medel, som smakar beskt och ska tas var dag. Även mot detta medel har resistens uppstått.

Om Klorokin och Paludrine tas tillsammans (Klorokin varje vecka, Paludrine varje dag) har det fortfarande cirka 70 procents effekt på de flesta ställen i Afrika.

Lariam (meflokin) såg först ut att vara ett idealiskt medel, men har visat sig kunna ge biverkningar som vanföreställningar, paranoia och i lindrigare fall mardrömmar och sömnstörningar hos några procent av användarna. Därför är medlet illa sett hos många. Lariam rekommenderas dock fortfarande av WHO som förstavalspreparat för att förebygga malaria - om det inte är så att man inte tål det, är gravid, har tendens till psykiska problem, ska köra bil eller har ansvar för många människor (till exempel piloter).

1998 kom ett nytt medel, Malarone, ut på marknaden. Det består av det gamla kända Paludrine och ett annat parasitmedel, atovaquone (som används mot lunginflammation hos personer med försvagat immunförsvar). Malarone är effektivt mot falciparum malaria (den elakartade typen) även i de områden i Afrika där resistensen mot andra malariamedel är utbredd. Tyvärr är Malarone mycket dyrt (cirka 30 kronor per dagsdos och man ska ta 1 tablett om dagen). Hittills har inga allvarliga biverkningar inrapporterats för Malarone, men eftersom medlet är ganska nytt kan biverkningar komma att visa sig.

Amodiakin (påminner om klorokin) och Fansidar bör normalt inte användas, eftersom fall av livsfarlig påverkan på benmärg och hud har registrerats vid små, upprepade doser (i förebyggande syfte) av de här medlen. Det finns dock ingen anledning att vägra ta de här medlen om man skulle bli tvungen, exempelvis vid ett malariautbrott mitt i Afrika, och om man inte har något annat att ta till.

Överväganden när du ska välja förebyggande medel:

Vilken slags malaria?
Om det finns elakartad malaria (falciparum) dit du ska, bör du alltid ta ett förebyggande medel. Tillsammans med din läkare kan du avgöra vilket medel som är bäst och säkrast för dig. Om parasiterna i området är resistenta mot de gamla kända medlen, måste man fundera på de nya medlen.

Hur stor är risken att få myggbett?
Risken för myggbett och därmed malaria är långt större i fuktiga, lågt liggande trakter, i synnerhet i områden med fattigdom och dålig infrastruktur, alltså tropiska Afrika, delar av Sydostasien och Oceanien (till exempel Papua Nya Guinea) samt det inre av Brasilien. I Afrika kan det även finnas malaria i storstäder, om de inte ligger så högt att det är för kallt för att parasiterna ska kunna bildas i myggen (cirka 19 grader minimum, året runt) som i till exempel Nairobi. I resten av världen är malariarisken i storstäder minimal, bland annat eftersom malariamyggorna inte kan överleva i starkt förorenat vatten. Men i till exempel Accra, Dar Es Salaam och Lagos är risken stor, medan den är närmast obefintlig i Bangkok, Manilla och Singapore.

Kort eller lång resa?
Är resan kort (under en vecka), kommer du att vara tilbaka i Sverige innan sjukdomen eventuellt utvecklas. Du bör dock ändå ta malariaprofylax om du ska till ett malariadrabbat område! Vid alla långvariga resor med uppehåll i tropikerna rekommenderas tablettprofylax.

Att förebygga multiresistent falciparum malaria:

Den värsta tänkbara situationen när det gäller malaria är resor till områden med utbredd elakartad malaria (falciparum), som är resistent (motståndskraftigt) mot flera preparat. Här är det säkraste för närvarande:

Malarone: 1 tablett/dag från 1 dag före till 7 dagar efter vistelsen. Skall tas tillsammans med en fetthaltig måltid (till exempel yogurt), för att ämnet ska tas upp ordentligt från tarmen.

Alternativt:

1. Lariam, i tablett/vecka, från 3 veckor före till 4 veckor efter vistelsen. Vad malarian beträffar räcker det att inleda kuren 1 vecka före avresan, men man bör starta tidigare för att försäkra sig om att man tål medlet. Anledningen till att man måste ta medicin även efter det att man kommit hem är att parasiter kan överleva i levern flera veckor efter myggbettet, och släppas ut i blodet upp till fyra veckor efter hemkomsten.

2. Klorokinfosfat, 2 tabletter/vecka + Paludrine, 2 tabletter/dag Klorokin från 1 vecka före till 4 veckor efter vistelsen Paludrine från 1 dag före till 4 veckor efter vistelsen Snart kommer en ny produkt (Savarine) att registreras, som är en kombination av beståndsdelarna i Klorokin och Paludrine, så att man kan nöja sig med 1 tablett/dag från 2 dagar före till 4 veckor efter vistelsen.

Gravida och barn

Världshälsoorganisationen WHO avråder från att ta med spädbarn och små barn till malariaområden, i synnerhet om klorokinresistent falciparum malaria förekommer. Om man ändå väljer att åka, eller är tvungen, bör man anstränga sig extra mycket för att skydda de små, som snabbt blir mycket sjuka om det rör sig om falciparum malaria. Det är därför extra viktigt att genast söka kvalificerad läkarhjälp om ett barn får feber under eller efter en vistelse i ett malariaområde - även om man gjort vad man kunnat för att undvika malaria: myggolja, impregnerade myggnät och regelbunden, förebyggande medicinering (profylax).

Vilka medel kan ges till barn?

Malariaprofylax med klorokin (som tablett eller mixtur) kan ges även till små barn (under 10 kg), liksom Paludrine (finns endast som tablett, måste krossas och blandas upp med mat eftersom den smakar väldigt beskt). Till barn som väger mer än 5 kg kan barnberedningen malarone junior ges både som profylax och behandling. Doseras efter vikt. Lariam rekommenderas inte till barn under 15 kg. Doxycyklin rekommenderas inte alls till barn.

Vilka medel kan tas av gravida?

WHO avråder även gravida från att resa till malariaområden med klorokinresistent falciparum malaria, eftersom malaria hos gravida ökar risken för missfall, för tidig födsel, dödfött barn och att modern dör. Precis som för barn måste man göra extra mycket för att skydda mot mygg och malaria, om man ändå måste åka.

Planerar man en resa till malariaområden är det mycket viktigt att upplysa sin läkare om att man är gravid eller vill bli det, även med hänsyn till vissa vacciner, som inte rekommenderas till gravida. Se dessutom till att förvara all medicin utom räckhåll för barn. Om ett barn av misstag sväljer 10 tabletter klorokin kan det vara dödligt.

Liksom för barn är både klorokin och Paludrine i stort sett riskfria för den gravida och bör ges tillsammans. Nyare undersökningar tyder på att Lariam förmodligen kan användas efter de första 3 månaderna av graviditeten, eftersom det inte verkar ha skadlig inverkan på fostret. Om den gravida av misstag skulle ha fått i sig Lariam under graviditeten finns det ingen anledning att göra abort. Malarone och doxycyklin rekommenderas inte till gravida.

Vilka medel kan användas vid amning?

Ammande mödrar bör inte ta Lariam, Malarone eller doxycyklin däremot rekommenderas Klorokin och Paludrine - man ska dock komma ihåg att det inte räcker att ge preparaten, som bara förs vidare i liten mängd i modersmjölken, till modern. Även barnet måste få klorokin och Paludrine.


Annons
Annons
Annons