Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Falsk krupp (pseudokrupp)

Falsk krupp är en hastigt påkommande virusutlöst inflammation i de övre luftvägarna. Den är lokaliserad till strupen och den omgivande vävnaden. Det karaktäristiska symtomet är hård, skällande hosta.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Stina Almkvist-Osterman, specialistläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm, Sachsska Barnsjukhuset

Annons

Sjukdomen uppträder oftast hos barn i åldern 6 månader till 5 år. Det är en vanlig sjukdom med god prognos. Äkta krupp är samma sak som difteri och det är en allvarlig sjukdom. Efter att vaccin mot difteri införts i barnvaccinationsprogrammet har det blivit en mycket ovanlig sjukdom.

Hur får man falsk krupp?

Virus kan överföras med luftburna droppar i samband med hosta eller en nysning, men kan också smitta från person till person via händer. Med handen överförs sedan viruset till ögon- och nässlemhinnan.

Annons
Annons

Många virus kan förorsaka falsk krupp. Vanligast är parainfluensaviruset, men en rad andra virus, till exempel RS-virus, influensavirus typ A, rhinovirus, adenovirus och coxsackievirus, kan också utlösa sjukdomen.

Om man tidigare haft falsk krupp finns det en tendens att den kommer igen i samband med en ny förkylning. Efter 4-5-årsåldern avtar symptomen.

Möjligtvis finns det också en allergisk komponent mot parainfluensavirus.

Annons
Annons

Vilka är symptomen vid falsk krupp?

 • Karaktäristiskt är hård, skällande hosta.
 • Heshet och väsande ljud som hörs framför allt vid inandning.
 • Symptomen kommer ofta om natten när barnet har sovit några timmar.
 • Feber
 • Barnet är ofta förkylt innan sjukdomen bryter ut.

Vad ska man vara särskilt uppmärksam på?

 • Om barnet blir tilltagande trött och slött.
 • Blåfärgning runt mun, näsa och naglar.
 • Besvärad andning.

Vad kan man göra själv?

 • Försök få barnet att lugna ner sig och förhålla sig så lugnt som möjligt. Uppträd själv lugnt, oro och rädsla smittar av sig på barnet.
 • Sätt barnet upp, det underlättar andningen.
 • Inandning av vattenånga kan eventuellt mildra symptomen, till exempel i badrummet där man kan låta varmt vatten rinna i duschen. Alternativt kan man packa in barnet varmt och ta med det ut i torr, kall luft.
 • Undvik stora måltider, eftersom hostanfall kan provocera kräkning.
 • Ge barnet rikligt att dricka.
 • Vid feber ska barnet ha så lite kläder som möjligt på sig och inte ligga under en varm filt.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur ställer läkaren diagnosen?

Diagnosen ställer man på symptomen. Om läkaren vill veta vilken mikroorganism som orsakar sjukdomen kan man ta ett halsprov och undersöka sekret från luftvägarna för virus. Eventuellt kan röntgenundersökning göras.

Fortsatt förlopp

Förloppet av falsk krupp är som regel lugnt och varar i 3-4 dagar dock kan hostan vara längre. Sjukdomen varierar ofta på så sätt att den förvärras om natten när barnet ligger ner, för att sedan förbättras på dagen. Möjlig försämring vid falsk krupp kan vara:

 • Uttalade andningsbesvär och syrebrist.
 • Tilltäppta andningsvägar (obstruktion). Detta är livshotande men sällsynt.

Hur behandlas falsk krupp?

Eftersom det är en virusinfektion kan man inte behandla med antibiotika. Allvarliga fall av falsk krupp lägger man in på sjukhus, där man bland annat kan ge syrebehandling, adrenalin-inhalationsbehandling och behandling med kortison och i sällsynta fall respiratorbehandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons