Fakta | Infektion

Egenbehandling av malaria – reseapotek


Publicerad den: 2014-11-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Egenbehandling av malaria

I mycket sällsynta fall kan det vara aktuellt att utrusta resenären med malariamediciner för den händelse att han/hon utvecklar febersjukdom och inte kan nå kontakt med sjukvård inom ett dygn. Malarialäkemedel för egenvård är bara aktuellt för resenärer som löper en relativt låg risk att få malaria (1/10 000–1/50 000). Vid högre risk rekommenderas profylax

Personer som står på effektiv profylax med atovakvon-proguanil, meflokin eller doxycyklin ska inte använda egenbehandling

Särskilda hänsyn

Det finns flera nackdelar med egenbehandling. Erfarenhet har visat att 0,5–3 % låter bli att behandla sig själva om de har symtom som skulle kunna vara malaria. Dessutom används egenvården ofta i onödan.

Annons
Annons

De som utrustas med medicin för egenbehandling ska instrueras att söka lokal sjukvård så snart som möjligt efter påbörjad behandling. Egenbehandling ska inte innebära att man avstår från att söka vård då feber i lågriskområden mycket oftare orsakas av någon annan sjukdom än malaria

Vilka mediciner?

Läkemedlet som man använder som förebyggande behandling ska inte användas för egenvård.

Det mest lämpliga läkemedlet för egenvård bland de i Sverige tillgängliga läkemedlen är artemeter-lumefantrin med atovakvon-proguanil som ett alternativ. Meflokin rekommenderas inte som egenbehandling då den höga behandlingsdosen medför påtaglig risk för biverkningar

Annons
Annons

Allmänt

Egenbehandling får inte ersätta råd om att snabbt söka läkare om man får symtom som kan bero på malaria, det vill säga feber, frossbrytningar, huvudvärk och muskelsmärtor. Om läkare inte kan nås snart efter inledd egenbehandling ska egenvården genomföras enligt doseringsanvisningarna vid malariabehandling som även ska skrivas på receptet. Under egenvården kan man använda febernedsättande medicin (till exempel paracetamol).

Den resande ska konsultera lokal läkare/lokal sjukvård vid första möjliga tillfälle, även om inte alla doser har tagits och även om han/hon känner sig helt återställd.

Dosering

Artemeter-lumefantrin

  • Artemeter-lumefantrin:
    • Vuxna: En dos på fyra tabletter tas var åttonde timme totalt sex gånger; vid 0, 8, 24, 36, 48 och 60 timmar, det vill säga totalt 24 tabletter under loppet av 60 timmar/2,5 dygn

Atovakvon-proguanil

  • Atovakvon-proguanil:
    • Fyra tabletter som daglig engångsdos under tre dagar (totalt tolv tabletter)

Meflokin

Meflokin rekommenderas inte för egenbehandling.


Annons
Annons
Annons