Fakta | Infektion

Doxycyklin


Publicerad den: 2014-11-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allmänt

Doxycyklin rekommenderas vanligen inte som ett förstahandsval vid förebyggande behandling mot malaria. Om atovakvon-proguanil eller meflokin av en eller annan anledning inte kan användas, kan ändå doxycyklin vara ett alternativ. Doxycyklin är också betydligt billigare än atovakvon-proguanil.

Doxycyklin tolereras vanligen väl. De vanligaste biverkningarna är milda magbesvär (lös mage, gaser, illamående) och dessutom utveckling av svampinfektion, vanligast i underlivet hos kvinnor. Det är också känt att cirka 3 % av dem som använder doxycyklin utvecklar så kallad fotosensibilisering, det vill säga överkänslighet för solljus. Kraftig solexponering bör därför undvikas vid denna behandling.

Dosering

  • Vuxna och barn över 14 år: 100 mg per dag (en tablett).
  • Barn 11–13 år (36–50 kg): 3/4 tablett.
  • Barn 8–10 år (<36 kg): 1/2 tablett
  • Behandlingen inleds en dag före inresa, fortsätter under vistelsen och under fyra veckor efter utresa från malariaområdet.
  • Doxycyklin ska inte användas till barn under åtta år.

Graviditet

  • Doxycyklin kan orsaka missfärgning av mjölktänder och hämma skelettillväxten och ska därför undvikas från den 14:e graviditetsveckan. Ammande mödrar kan använda doxycyklin.

Interaktioner

Doxycyklin kan påverka annan medicin som tas och andra mediciner kan påverka effekten av doxycyklin. Tänk därför på att informera läkaren om andra läkemedel du tar.

Annons
Annons

Hur bra är skyddet?

Inga mediciner ger 100 % skydd. Det är därför viktigt att du alltid tar kontakt med läkare om du får feber inom tre månader efter vistelse i malariaområde även om du har tagit mediciner enligt ordination. Feber efter sådana vistelser betraktas som malaria tills motsatsen bevisats. Tänk på att malaria kan vara en livsfarlig infektion om den inte snabbt behandlas.


Annons
Annons
Annons