Fakta | Infektion

Det här händer när hiv-diagnosen ställts

När man får reda på att man är smittad med hiv kommer man att ha regelbunden kontakt med infektionsvården på ett sjukhus. Läkaren kommer att kartlägga tillståndet och ta prover för att ta reda på om viruset påverkat ditt immunsystem.

Uppdaterad den: 2019-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Att få veta att man har en hiv-infektion är oftast omstörtande och det kan vara svårt att ta till sig beskedet och acceptera innebörden. Efter beskedet kommer man att ha regelbunden kontakt med infektionsvården på ett sjukhus, där det finns en speciell vårdgrupp som kan ge stöd. Man får ha kontakt med en läkare, sjuksköterska och kurator. Om man vill kan man träffa en psykolog eller psykiater. Det kan vara bra att ha med sig en nära anhörig eller god vän vid de första besöken.

Läkaren kommer att ställa frågor om hälsan och ta prover för att ta reda på om viruset har skadat immunsystemet. Det görs för att bedöma om och när läkemedel behöver sättas in. Vissa infektioner kan komma tillbaka vid hiv. Därför kommer läkaren att fråga om eventuella tidigare sjukdomar.

Virusbelastningstest

Detta test mäter mängden viruspartiklar (hiv RNA) i en liten mängd blod. Resultatet berättar hur bra kroppen tacklar hiv-viruset. Om virusmängden är hög, betyder det att immunförsvaret hanterar viruset dåligt. Om virusmängden är låg, betyder det att immunsystemet har bra kontroll över hiv-viruset. Allra bäst är det om viruset knappt är påvisbart. Sådana virusmätningar görs med jämna mellanrum, med några månaders intervall, för att följa sjukdomens utveckling. Det är även aktuellt att ta testet vid byte av hiv-läkemedel eller om man börjar må sämre. Läkarna använder även virusräkningen till att avgöra när de ska påbörja läkemedelsbehandling och inför ett eventuellt byte av läkemedel. Det kan också ligga till grund för bedömningen om man måste informera ens sexualpartner om sin smitta.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

CD4-räkning

CD4-celler (T-lymfocyter) är en viktig del av immunsystemet som ska bekämpa infektioner. Hiv-viruset förstör CD4-celler. Ju färre CD4-celler, desto mer har viruset påverkat immunsystemet. Normalt har man omkring 1 000 CD4-celler per mm3. Med sjunkande antal CD4-celler ökar risken för att få vissa infektioner och cancertyper.

Andra prover

Utöver de specifika hiv-proverna som anges ovan tar läkaren även vanliga blodprover för att få en bild av detallmänna hälsotillståndet.

Det kan också vara aktuellt att testa för andra sexuellt överförbara sjukdomar, som klamydia, gonorré och syfilis. En annan infektion som blir allt vanligare bland hiv-positiva är hepatit C. Eftersom hiv-läkemedel kan försämra leverfunktionen är det viktigt att behandla hepatit C-sjukdomen medan levern fungerar så normalt som möjligt.

Annons
Annons

Eventuellt görs även lungröntgen för att kunna påvisa om man haft tuberkulos som är en sjukdom som kan återkomma vid hiv-infektion.

Vaccinationer

Hiv förstör gradvis immunsystemet, det vill säga cellerna som skyddar mot infektioner. För att stärka skyddet mot infektionssjukdomar, kan det vara aktuellt med vaccination mot en del infektioner som kan skapa problem när hiv-sjukdomen blir mer uttalad. Det gäller vaccination mot hepatit B, hepatit A, influensa (årligen), pneumokocker (en vanlig orsak till lunginflammation).

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling

Om man har fått hiv får man lämna blodprov regelbundet för att läkarna ska kunna se hur aktivt viruset är och hur immunförsvaret påverkas. Det styr i sin tur behandlingen. Behandlingen är livslång och består i normala fall av en kombination av tre läkemedel från tre olika läkemedelsgrupper. Målet med behandlingen är att förhindra utvecklingen av aids och lindra eventuella symtom orsakade av hiv-infektion. Läkemedlen har gjort att hiv-infektionen har förändrats från att vara nära 100 % dödlig till att bli en kronisk sjukdom. Även om man har utvecklat aids finns det goda chanser att behandling med läkemedel kan stoppa eller vända sjukdomsförloppet.