Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Bilharzios

Bilharzios kallas även schistosomiasis eller schisto och går ibland under namnet ”Snäckfeber”. Bilharzios är en infektion med en blodmask som tillhör trematoderna (flundremaskar), alltså en parasit som lever i blodomloppet. Ofta ger infektionen inga symtom, men utan behandling kan det uppstå kroniska lever-, blås- och njursjukdomar flera år efter att man smittats.

Uppdaterad den: 2010-08-31

Annons

Sjukdomen har dock stor betydelse för de cirka 200 miljoner människor i tropikerna som är mest utsatta för smittan. Den lilla blodmasken infekterar människan som larv (cerkarie) från stillastående sötvatten, där dess andra värd, vattensniglar, lever. Ibland visar sig infektionen med en gång som simmarklåda inom ett dygn eller något senare. Sjukdomen har en akut och en mer kronisk fas.

Som turist är man inte lika utsatt som lokalbefolkningen, i synnerhet om man följer några tumregler. Man ser cirka 60 importerade fall om året i Sverige. Sjukdomen har stora konsekvenser för världshälsan och ingår i WHO:s övervakningsprogram.

Vad orsakar bilharzios?

Larven tränger in genom huden och kan ge akuta överkänslighetsreaktioner i form av simmarklåda. Efter ca 3-4 veckor kan man drabbas av hög feber och utslag, s.k. Katayamafeber. Senare vandrar den till leverns blodkärlssystem och ger upphov till en kronisk fas. Här utvecklas den vuxna blodmasken. Den ger inte symtom i sig, eftersom den gömmer sig mycket effektivt för kroppens immunförsvar genom att vara täckt av mänskligt protein, så att den uppfattas som en del av den egna kroppen. Därför har immunförsvaret svårt att utrota parasiten, och en infektion kan vara i upp till 30 år utan behandling.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Schistosoma haematobium ger först och främst symtom i urinvägarna, då den färdigutvecklade igeln slår sig ned i blåsans blodkärlssystem. Äggen borrar sig genom blodväggen och kan ge tidiga symtom som blod i urinen. Härifrån kan de utsöndras med urinen.

Schistosoma mansoni och schistosoma japonicum slår sig ned i de blodkärl som leder bort från den nedersta delen av tjocktarmen, där äggen vandrar genom tarmväggen och kan ge blodig, slemmig avföring. Även levern påverkas.

Hur smittar bilharzios?

Smittade människor utsöndrar ägg via antingen avföring eller urin. De kan inte ses med blotta ögat, men syns tydligt och karakteristiskt i mikroskop. Arterna kan särskiljas med hjälp av äggens utseende.

Annons
Annons

Om avföring och urin kommer i kontakt med färskvatten, kan äggen kläckas och den fria larven (miracidium) borrar sig nu in i vissa vattensnigelarter. Inne i snigeln utvecklas hundratals larver til ett nytt stadium, cekarien. De kan röra sig själva, och kan lämna snigeln och fritt simma runt på ytan av stillastående färskvatten i några dygn.

Nu kan en ny cykel börja genom att den tränger direkt genom huden på människor som kommer i kontakt med vattnet.

Var finns bilharzios och hur många drabbas?

Schistosomerna är mycket utbredda framför allt i Afrika och Fjärran Östern, men finns även på vissa platser i Mellanöstern. 200 miljoner människor räknas som angripna, varav 120 miljoner har symptom. 20 miljoner har de allvarligaste besvären. Av dessa räknar man med att 80% finns i Afrika.

Utbredningen stiger på grund av de alltmer utbredda bevattningsanläggningar och bevattningsprogram som utökar de områden där snigeln, parasitens andra värd, kan leva, vilket är en förutsättning för att parasiten skall kunna finnas i området. Även fattigdom, dåliga levnadsförhållanden och dålig sanitet gynnar parasiten.

I Japan räknas parasiten som utrotad, men bland annat i det inre av Kina och i Egypten stiger utbredningen.

I Afrika och Mellanöstern dominerar schistosoma haematobium med symtom från urinvägarna. Malaiwsjön är den främsta "källan" till import av bilharzios Norden.

Vad är symtomen på bilharzios?

I samband med att cekarien tränger igenom huden kan det uppstå överkänslighetssymtom med klåda och obehag i ungefär ett dygn. Det kan även bara uppstå rodnad och klåda på det ställe där larven trängt in.

Katayamafeber eller katayamasyndrom: De här symtomen ses 3-8 veckor efter den ursprungliga infektionen, vid den tidpunkt då de vuxna iglarna börjar lägga ägg. Det uppstår kraftiga överkänslighetsreaktioner med feber, hosta och diarr&eacute. Även ledsmärtor och magsmärtor kan förekomma. Det kan pågå i upp till tre månader. Det är bara vissa smittade som får de här symtomen.

På längre sikt utvecklas symtom från den del av kroppen där infektionen skedde man kan alltså tala om tarm-bilharzios eller blås-bilharzios. Hur allvarlig infektionen är hänger samman med hur många parasiter personen bär på. Ju fler blodmaskar i blodomloppet, desto fler ägg - och desto större belastning för kroppen.

I blåsan eller tarmen bildas ärrvävnad och granulom, som är små inflammationsknutor. En mångårig infektion kan påverka blodcirkulationen i levern och ge högt blodtryck. Även blåscancer kan utvecklas. De här förändringarna ses dock främst hos människor som har bott i bilharziaområden hela sitt liv. Dödsorsaken är ofta blodkräkningar från åderbråck runt matstrupe och magsäck.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur kan jag förebygga bilharzios?

Det finns inget vaccin. Man måste förebygga infektionen.

  • Undvik att komma i kontakt med stillastående vatten, sötvatten eller bräckt vatten i floddeltan. Larven är mycket liten och kan normalt inte ses med blotta ögat. Efter 2 dygn innehåller snigelfritt vatten, till exempel i en spann, inte de smittsamma larvstadierna.
  • Om man misstänker att man är smittad bör man låta undersöka sig när man kommer hem.

Allmän bekämpning

Som förebyggande åtgärd på lokal nivå bör man arbeta på att använda latriner, så att äggen inte sprids till vatten. Bekämpning av snigeln med bekämpningsmedel och medicinsk massbehandling av folk i området är andra strategier för att minska antalet drabbade människor.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Behandlingen för att utrota parasiten är framför allt medicinsk:

Medlet praziquantel verkar på alla tre schistosoma-typerna och är ett preparat med få biverkningar. Det är inte registrerat här hemma, men infektionsklinikerna har specialtillstånd (licens) att använda medlet.

Vid allvarligare allergiska symtom behandlar man med prednisolon, som verkar inflammationshämmande.

Även om det alltså finns goda diagnos- och behandlingsmöjligheter, så är de inte allmänt tillgängliga för majoriteten av de människor som behöver dem.


Annons