Torr näsa, rhinitis sicca

Torr näsa och ökad bildning av sårskorpor i näsan kallas på fackspråk för rhinitis sicca. Det är ett generande besvär som ofta beror på exponering för olika irritanter. En behandling med fokus på att fukta slemhinnan begränsar besvären väsentligt.

Uppdaterad den: 2017-11-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

En av näsans huvudfunktioner är att värma upp och fukta den luft vi andas in. En annan funktion är att hämta tillbaka fukt från den luft vi andas ut. Det sätt på vilket den luft vi andas in och ut passerar genom näsan är avgörande för denna luftkonditioneringseffekt. Den täta kontakten mellan luften och den fuktiga nässlemhinnan är av avgörande betydelse för den här funktionen.

Vad är rhinitis sicca?

Rhinitis betyder inflammation och sicca betyder torr. Rhinitis sicca är alltså en beteckning på ett långvarigt eller kroniskt tillstånd som präglas av torrhet, sårighet och irritation i näsan. Tillståndet är dåligt avgränsat och definierat. Det omfattar ett spektrum av olika näsbesvär (rhinitis sicca anterior, primär och sekundär, rhinitis atrophicans, rhinitis atrophicans med foetor (ozena) och "empty nose syndrome").

Det finns ingen bra information om förekomsten, men tillståndet är inte ovanligt.

Annons
Annons

Vad orsakar tillståndet?

Möjliga orsaker till torr näsa är olika sjukdomar, yttre och inre faktorer samt miljöfaktorer. Ständig exponering för torr och dammig luft, varma rum eller omgivningar, irriterande ånga, tobaksrök, arbete med krom, kokainsniffning, biverkningar av läkemedel samt mekanisk irritation (näspetning) är bland de vanligaste underliggande orsakerna. Tillståndet kan också uppstå som en komplikation efter näskirurgi.

Hur yttrar sig tillståndet?

Det dominerande besväret är att näsan känns torr och att det bildas många sårskorpor, det är dock inte mycket snor. I perioder kan nästäppa på grund av sårskorpor vara plågsam.

Rhinitis sicca eller torr näsa har dessutom samband med perioder av näsblödningar som beror på irritation i slemhinnan.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras tillståndet?

Diagnosen baseras i huvudsak på sjukdomshistorien, inspektion av den yttre eller inre näsan, eventuellt endoskopi av näsan och nässvalget, allergitestning och bakterieprover för att utesluta andra besvär, samt eventuellt blodprover.

De symtom som nämns ovan är typiska för sjukdomen. Läkarundersökningen visar oftast inte på något onormalt, men slemhinnan kan verka torr och täckt med sårskorpor/beläggningar. Det är viktigt att klargöra om det kan föreligga någon allergi, om det finns några ämnen som du brukar reagera på. Ytterligare undersökningar är ofta inte nödvändigt, men datortomografi kan någon gång göras om man misstänker sjukdom i bihålorna. Vid remittering till öronspecialist kan det bli aktuellt för ÖNH-läkaren att göra endoskopi i näsan och genomföra en grundlig undersökning av slemhinnan och det inre av näshålan.

Hur behandlas torr näsa?

En kronisk irritation av nässlemhinnan av den här typen kan leda till plågsam sårighet och obehag. Slemhinnan kan bli så förstörd att det uppstår kroniska sår och till och med hål i näsans skiljevägg.

Har du fått en sådan inflammation är det viktigt att du försöker skona slemhinnan från irritanter som damm, tobaksrök, ånga och andra möjliga utlösande faktorer. Det är också viktigt att du står emot frestelsen att rensa näsan med tops, hårspännen eller liknande.

Slemhinnan bör däremot fuktas och behandlas genom att man tillför vaselin eller annan neutral salva i näsöppningen, eventuellt en lämplig olja. Detta kan du till exempel göra varje kväll. Koksaltdroppar eller sköljning med stora mängder koksaltlösning kan vara bra. Koksaltlösning gör du billigt genom att lösa upp 1 tesked salt i 1 liter ljummet vatten. Innan du använder lösningen ska den kylas ned till kroppstemperatur.

Vissa näsdroppar är framtagna för att behandla torrhet i näsan och innehåller då oljor och kan prövas. Undvik avsvällande näsdroppar eftersom dessa kan skada den redan såriga slemhinnan och göra problemet värre.

Prognos

Besvären är ofta långvariga och kroniska, och behandlingen kräver därför tålamod. Men om du har tålamod och följer råden kommer besvären att minska.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons