Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Snarkning

Snarkning är vanligt. För att minska snarkning kan man försöka sova på sidan eller på magen istället för på ryggen. Dessutom kan viktnedgång och rökstopp hjälpa.


Uppdaterad den: 2023-12-15

Annons

Vad är snarkning?

Snarkning uppstår när vävnaden långt bak i svalget faller ihop under sömn. Snarkning är mycket vanligt, framför allt i 40–60-årsåldern och bland män. 

Annons
Annons

Orsak

Under sömn slappnar muskulaturen i de övre luftvägarna av och luftkanalen blir trängre, vilket ökar risken för snarkning. Alkohol och sömnmediciner minskar muskelspänningen ytterligare. Förträngningen i luftvägarna förvärras när man ligger ner och under djup sömn.

Personer med nästäppa brukar snarka mer. Nästäppan kan ha olika orsaker, exempelvis hösnuva eller polyper i näsan.

Den enskilda faktor som sannolikt har störst betydelse är övervikt. Även rökning ökar tendensen till snarkning.

Snarkning kan orsaka syrebrist som leder till orolig sömn och uppvaknande – något som är typiskt för obstruktivt sömnapnésyndrom. 

Diagnos

Om man söker vård för snarkning brukar läkaren undersöka svalget och näsan. Andningsuppehåll under sömnen eller sömnighet under dagen kan tala för obstruktivt sömnapnésyndrom. Vid sådana symtom kan en nattlig andningsregistrering, NAR, göras för att bekräfta diagnosen. Vid NAR mäts andning, puls, syresättning, snarkning och kroppsposition under sömn. Undersökningen görs oftast i hemmet. I vissa fall görs polysomnografi som är ett test för olika sorters sömnstörningar, inklusive obstruktiv sömnapné.

Annons
Annons

Behandling

Om man bara snarkar, och inte har sömnapnésyndrom, brukar ingen behandling behövas utöver förändringar av levnadsvanor. Viktnedgång vid övervikt och rökstopp vid rökning är viktiga åtgärder. 

De flesta snarkar mindre om de ligger på sidan eller magen. För att förhindra att man lägger sig på rygg i sömnen kan man prova att sy in en tennisboll i ryggen på en tröja man sover i. Intag av alkohol och sömnmedel förvärrar ofta besvären.

Om man har nästäppa kan behandling av nästäppa minska snarkningen. Behandlingen kan vara olika beroende på orsaken till nästäppan, ofta rekommenderas nässprej som innehåller kortison. Man kan också prova näsvingevidgare.

Snarkskena kan utprovas hos tandläkare. Skenan, som är av mjuk eller hård plast, skjuter underkäken något framåt. Då hålls luftvägarna öppna så att snarkning förhindras.

Om utredningen har påvisat obstruktivt sömnapnésyndrom är även PAP-behandling (positivt andningstryck), apnébettskena och övre luftvägskirurgi behandlingsalternativ, se texten Obstruktivt sömnapnésyndrom. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.