Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Poststreptokocksjukdom

Halsfluss som orsakas av streptokocker kan utlösa en inflammationsreaktion i hjärtat (reumatisk feber), njurarna (glomerulonefrit) eller lederna (reaktiv artrit). Sådana komplikationer är mycket sällsynta i Sverige.


Uppdaterad den: 2023-04-17

Annons

Vad är poststreptokocksjukdom?

Halsfluss (streptokockinfektion i halsen) och scharlakansfeber orsakas av bakterier, betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS). Detta är en bakterietyp som kan utlösa sjukdomar som reumatisk feber och njurinflammation (poststreptokock glomerulonefrit). Poststreptokock betyder "efter streptokockinfektion".

Sådana komplikationer till streptokockinfektion är mycket sällsynta i västvärlden. Akut reumatisk feber och poststreptokock glomerulonefrit förekommer oftast hos barn i åldern 5–15 år men förekommer även bland tonåringar och yngre vuxna.

Annons
Annons

Orsak

I samband med streptokockinfektion bildar kroppens immunsystem ett försvar, så kallade antikroppar, mot olika beståndsdelar hos grupp A-streptokockerna. Av någon anledning förväxlar sedan immunsystemet delar av kroppens egen vävnad med dessa bakterier. Detta innebär att antikropparna angriper den egna vävnaden, vilket kallas för en autoimmun reaktion. De vävnadstyper som framförallt kan drabbas är vävnaden i hjärtat, i lederna och i njurarna.

Det är framförallt den ökade levnadsstandarden, och i mindre grad antibiotika, som har bidragit till att poststreptokocksjukdom blivit så sällsynt i västvärlden.

Akut reumatisk feber

Reumatisk feber ger symtom från olika organ. Symtomen kan uppträda med olika allvarlighetsgrad och i olika kombinationer. Den akuta sjukdomen varar från bara ett par dagar upp till ett par veckor, men skadorna på hjärtklaffarna kan bli bestående.

Inflammation i hjärtat. Vanligt symtom vid reumatisk feber. Kan uppträda som bröstsmärtor, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt.

Ledinflammation. Uppträder hos två tredjedelar och kommer två till fyra veckor efter en streptokockinfektion. Varar i en till fem veckor och läker ut helt i vanliga fall. Ledinflammationen flyttar sig ofta från led till led. Ofta varar inflammationen i den enskilda leden bara i några få dagar, för att sedan sprida sig till nästa led.

Utslag (erythema marginatum). Typiska kliande utslag kan komma och gå.

Knölar i underhuden. Är ett ovanligt symtom hos vuxna, men vanligare hos barn. Håller i sig i dagar och veckor, och kan komma tillbaka.

Reumatisk korea. Kan i vissa fall vara det enda symtomet på reumatisk feber. Reumatisk korea är vanligare hos flickor och ses sällan hos vuxna. Vid detta tillstånd uppstår snabba, planlösa och ofrivilliga rörelser samt muskelsvaghet. Även emotionella störningar som irritabilitet och svängningar i humöret är vanligt. Tillståndet kan verka skrämmande, men går nästan alltid över av sig självt.

Antibiotika, vanligen penicillin, ges som akutbehandling mot streptokocker. Om man har haft reumatisk feber en gång är risken för att nya streptokockinfektioner ska leda till reumatisk feber kraftigt förhöjd. Vid upprepade episoder med reumatisk feber ökar också risken för allvarlig hjärtsjukdom. Därför är det vanligt att barn med reumatisk feber och alla som har haft reumatisk feber med påvisad sjukdom i hjärta rekommenderas behandling med antibiotika i flera år.

Smärtor i leder kan lindras med acetylsalicylsyra.

Annons
Annons

Poststreptokock reaktiv artrit

Detta är en form av ledinflammation som skiljer sig från de ledinflammationer som uppstår vid reumatisk feber. Det går minst en till två veckor mellan den akuta streptokockinfektionen och debuten för poststreptokock reaktiv artrit. Denna ledinflammation blir inte särskilt mycket bättre av NSAID-preparat. Tillståndet kan vara långvarigt eller återkomma och kan även vara intensivt och åtföljas av seninflammationer och njurkomplikationer. 

PANDAS

Tillståndet PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections) förekommer ibland hos barn. Det rör sig om en inflammation i ett särskilt område i hjärnan (basala ganglierna) som leder till tvångsbesvär eller tics efter halsflussen. Många av dessa barn har även reumatisk korea.

Reumatisk korea

Reumatisk korea uppstår en till åtta månader efter en halsinflammation med streptokocker. Det är ett av symtomen som kan finnas vid reumatisk feber och kan i vissa fall vara det enda symtomet.

Vid reumatisk korea uppstår rörelsestörningar med snabba, planlösa och ofrivilliga rörelser samt muskelsvaghet. Även irritabilitet och svängningar i humöret är vanligt. Tillståndet är skrämmande, men går nästan alltid över av sig självt.

Ofta ges antibiotika som vid reumatisk feber, det vill säga både som akutbehandling och som förebyggande behandling mot hjärtsjukdom under många år. Vid reumatisk korea med mycket besvär finns läkemedel, bland annat epilepsimedicin och antipsykotika som kan minska symtomen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Poststreptokock-glomerulonefrit

Poststreptokock-glomerulonefrit uppträder oftast hos två till sex år gamla barn som haft en halsinfektion. Sjukdomen uppstår cirka tio dagar efter halsflussen eller två veckor efter en hudinfektion med streptokocker. De flesta som får denna komplikation får lindriga besvär.

Vid den akuta njurinflammationen kan urinproduktionen stannar upp och urinen färgas röd. Barnet klagar ofta över huvudvärk, mister matlusten, mår illa, kräks och är trött. Ibland finns smärta i sidan eller baktill i ryggen. 

De allra flesta blir bra av sig själva och återfår normal njurfunktion inom tre till fyra veckor utan någon bestående skada på njurarna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.