Otoskleros


Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är otoskleros?

Otoskleros är en form av nybildning av ben i öronbenkedjan i mellanörat. När vi hör ljud är det öronbenkedjan – hammaren, städet och stigbygeln – som leder ljudvågorna från trumhinnan till innerörat. Vid otoskleros bildas ben i övergången mellan stigbygeln och innerörat.1-2 Detta gör att öronbenkedjan blir stelare, det gör att det krävs ett högre ljud för att sätta den i svängning. Hörseln försvagas med andra ord.

Detta är inget ovanligt tillstånd och ungefär 0,5–1 % av befolkningen får nedsatt hörsel på grund av otoskleros. Hos 80 % av dem som drabbas är den dubbelsidig. Otoskleros förekommer något oftare hos kvinnor än hos män3 och sjukdomen kan förvärras under graviditet. Typisk debutålder är 15–30 år men det går ofta 10–15 år innan patienten känner behov av behandling på grund av hörselnedsättningen.3

Vad orsakar tillståndet?

Orsaken till att ben bildas i är okänd. Vi vet dock att tillståndet till viss grad är ärftligt. Det uppges att uppemot 50 % av patienterna har en familjär predisposition.4 Personer med föräldrar som har otoskleros, antas ha ungefär 20 % risk att utveckla sjukdomen. Sjukdomen utvecklas under ett antal år.

Annons
Annons

Tendensen är att sjukdomen förvärras under graviditet hos kvinnor som lider av sjukdomen och forskarna menar därför att hormoner inverkar på tillståndet.5

Hur diagnostiseras tillståndet?

Karakteristiska symtom är en långsamt ökande hörselnedsättning. Den är mest uttalad vid låga frekvenser, det vill säga bastoner. En del plågas också av svindel men denna är i regel mild. Öronsus kan också förekomma i varierande grad.

Vid en ordinär undersökning hos läkare hittas inga synliga förändringar i örat. Vid test med stämgaffel kan det emellertid upptäckas att ledningen av ljud till innerörat är nedsatt. Detta styrker en eventuell misstanke om diagnosen.

Annons
Annons

Föreligger det tecken på otoskleros remitteras du till en öron-näsa-hals specialist. Här företas specialundersökningar som kommer att ge en säker diagnos.

Hur behandlas otoskleros?

Först kommer hörapparat att prövas, vilket kan vara till god hjälp om hörseln inte är alltför nedsatt.

Kirurgi är trots allt den enda behandling som kan bota tillståndet.1 En operation går ut på att göra ett hål i den fastvuxna stigbygeln och lappa hålet med ett rörligt nät av teflonmaterial som fästs i det andra öronbenet, städet. Alla kan emellertid inte opereras, till exempel vid tecken på inflammationer eller andra sjukdomar i öronen måste operation avstås.

Resultaten av öronkirurgin beror till viss del på kirurgens erfarenhet av den här formen av operationer.1

Hur ser långtidsutsikterna ut?

Obehandlad leder sjukdomen i regel till en långsamt ökande hörselnedsättning som kan sluta med dövhet. Hos en del kan det uppstå skador på hörselnerven och den så kallade öronsnäckan i innerörat.

Efter ett kirurgiskt ingrepp är utsikterna däremot goda. Åtta av tio patienter som genomgår en operation får så god hörsel att de kan delta i ett normalt samtal utan att behöva använda hörapparat.1,6 Hörselförbättrigen är dessutom oftast permanent. Knappt 10 % behöver opereras igen.1,7

I några få fall kan det uppstå komplikationer under ett kirurgiskt ingrepp, som inflammation i örat eller en skada på nerverna i området. På grund av detta opereras alltid bara ett öra åt gången. Ungefär 1 % av patienterna besväras av svindel efter ingreppet och cirka 0,5 % blir döva på det opererade örat.1,6


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons