Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Mastoidit

Benet bakom örat kallas för mastoidbenet. Mastoidit är en infektion i benet och är en komplikation till akut mellanöreinflammation.


Uppdaterad den: 2019-08-08

Annons

Vad är mastoidit?

Mastoidbenet, eller processus mastoideus, är namnet på benutskottet som man både ser och känner strax bakom örat. Inflammation i det här benutskottet, mastoidit, är en sällsynt komplikation till mellanöreinflammation. Det innebär en lokal spridning av infektion från mellanörat till mastoidbenet, något som på sikt kan leda till en rad allvarliga komplikationer såsom varbölder inne i huvudet, påverkan på nerver till ansiktet och infektion av balansorganet.

I Sverige konstateras cirka 20 till 60 fall per år. Mastoidit som komplikation förekommer mest frekvent bland små barn (<2 år).

Annons
Annons

Symtom och tecken

Tillståndet är en komplikation av en akut mellanöreinflammation som kan presentera sig med feber, öronvärk, feber och varliknande flytning från hörselgången. Mastoidit har inte några andra symtom men ofta syns tecken på mastoidit såsom ömhet, rodnad och värme bakom örat och ett utstående öra med svullnad bakom örat. 

Man trodde tidigare att mastoidit alltid föregick av tydliga tecken på en akut mellanöreinflammation, men man har att det är ganska vanligt att barn presenterar sig med mastoidit direkt utan att de har haft tecken eller diagnos på akut mellanöreinflammation. 

Orsak

Mastoidit uppstår när en akut infektion i mellanörat (akut mellanöreinflammation) sprider sig till mastoidbenet bakom örat. Man vet inte riktigt varför det händer hos vissa barn och inte hos andra. Infektionen beror ofta på vanliga bakterier som hos de flesta inte ger allvarliga symtom. Komplikationer till mastoidit uppstår om infektionen sprider sig vidare till exempelvis kärl, hjärnhinna, nerver och balansorgan. En sådan spridning kan förorsaka en allvarlig och livshotande sjukdom med risk för bestående skador.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och de typiska lokala fynden. Ibland kan symtomen vara mycket blygsamma och behandling med antibiotika kan tillfälligt dölja sjukdomen.

Om man misstänker mastoidit ska vidare diagnostik utföras på ett akutsjukhus med kompetens inom öron-näsa-halssjukdomar. Bilddiagnostik med skiktröntgen (datortomografi, DT) kan bekräfta diagnosen. Ibland görs också en magnetkameraundersökning (MR).

Behandling

Tillståndet kräver inläggning på sjukhus för utredning och behandlingsstart. Målet med behandlingen är att ta bort infektionen och förhindra eller minska eventuella komplikationer.

Behandlingen innebär användning av antibiotika och smärtstillande medel. Antibiotikabehandlingen ges direkt i blodet (intravenöst). Ofta görs även ett hål i trumhinnan så att var kan rinna ur. Man kan då också passa på att odla vätskan för att se vilka bakterier som växer i den. Hos vissa behöver man suga ur varet med hjälp av en nål eller ett snitt. Hos vissa behöver man även operera bort en del av mastoidbenet. Det gäller särskilt hos de som snabbt utvecklar följdkomplikationer.

Prognos

Prognosen är i de allra flesta fall god och endast få har bestående symtom efter behandlingen. Om inga allvarliga följdkomplikationer uppstår kan man förvänta sig att sjukdomen går över utan några restsymtom. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.