Mastoidit


Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är mastoidit?

Processus mastoideus är namnet på benutskottet som du både ser och känner strax bakom örat. Inflammation i det här benutskottet - mastoidit - är en sällsynt komplikation till mellanöreinflammation. Det innebär en lokal spridning av infektion från mellanörat in i mastoidvävnaden i tinningbenet, något som på sikt kan leda till en förstörd benvävnad.

Tillståndet har blivit mycket ovanligt, troligtvis på grund av en generell förbättring av allmäntillstånd och motståndskraft mot sjukdom. I England är förekomsten 1,2 fall per 10 000 barnlevnadsår. I Sverige konstateras cirka 70 fall per år. Mastoidit förekommer mest frekvent bland små barn och oftast bland dem med recidiverande mellanöreinflammationer.

Orsak

Mastoidit uppstår troligtvis när en mellanöreinflammation sprider sig till benvävnaden bakom örat (proc mastoideus), något som med tiden kan leda till en förstörd benstruktur. Komplikationer till mastoidit uppstår om inflammationen sprider sig från mastoideus och in i hjärnhinnnorna. En sådan spridning kan förorsaka allvarlig och livshotande sjukdom.

Annons
Annons

Hur yttrar sig sjukdomen?

Tillståndet leder till feber, nedsatt hörsel, öronvärk, tömning av varliknande vätska genom örongången. Med tiden en betydlig ömhet över benutskottet bakom örat, huden blir röd och varm och det kan utvecklas en synlig svullnad.

Cirka två tredjedelar av patienterna har långvariga symtom på mellanöreinflammation innan de utvecklar mastoidit. Cirka en tredjedel av patienterna har haft symtom i mindre än 48 timmar.

Diagnos

Diagnosen misstänks på basis av anamnesen (sjukhistorian) och lokala fynd som rödfärgad hud bakom örat, svullnad och lokal ömhet. På grund av svullnaden i området kan örat ofta stå ut mer än normalt. Ibland kan symtomen vara mycket blygsamma och behandling med antibiotika kan tillfälligt dölja sjukdomen.

Annons
Annons

Vanliga blodprov visar förhöjd sänka och förhöjt CRP samt ett ökat antal vita blodkroppar i blodet. Undersökning med datortomograsfi (CT) rekommenderas och kan bekräfta diagnosen. Ibland görs också magnetkameraundersökning (MR) – det är särskilt aktuellt om det finns misstanke om spridning till hjärnhinnorna.

Tillståndet kräver inläggnig på sjukhus för utredning och behandlingsstart.

Behandling

Målet med behandlingen är att avlägsna inflammationen och förhindra eller minska eventuella komplikationer.

Behandlingen innebär användning av antibiotika, smärtstillande medel och ofta kirurgiskt dränage. Cirka 50–70 % blir bra efter tre till sex veckors behandling med enbart antibiotika. Resten behöver ett kirurgiskt ingrepp.

Antibiotikabehandlingen ges direkt i blodet (intravenöst). När patienten har varit feberfri i minst 48 timmar, byts till behandling med tabletter. Vanligtvis kommer tablettbehandlingen att fortsätta i 14 dagar.

Det vanligaste kirurgiska ingreppet är att sticka hål på trumhinnan så att eventuellt var i mellanörat töms ut. Om behandlingen med antibiotika och dränage av mellanörat inte ger kontroll över inflammationen, kan processus mastoideus öppnas och avlägsnas kirurgiskt.

Prognos

Prognosen är i de allra flesta fall god. Sent insatt behandling kan medföra allvarliga komplikationer i form av inflammation i inre delen av örat och i hjärnan. Om inga hjärnkomplikationer tillstöter, färväntas sjukdomen att botas helt.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons