Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inflammation i mungiporna\r\n(munvinkelragader)


Uppdaterad den: 2019-02-05

Annons

Vad är inflammation i mungiporna?

Inflammation i mungiporna är ett tillstånd med lokal inflammation som ger smärtsamma lesioner (skada i vävnaden) i mungiporna – röd hud, sprickbildningar och ömhet är typiskt. Det kallas på fackspråk för munvinkelragader eller angulär cheilit.

Det är ett ganska vanligt tillstånd bland små barn, äldre människor och personer med ett försvagat immunsystem.

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom för angulär cheilit är:

 • Rodnad.
 • Smärtsamma sprickbildningar.
 • Blödning och sårbildning i mungiporna.
 • Torra läppar och obehag, en brännande känsla i munvecken.

Orsak

Den vanligaste orsaken är först och främst en svampinfektion (Candida albicans), men tillståndet kan också orsakas av bakterier (Staphylococcus aureus). Tillbakagång av utslaget efter behandling med svampdödande medel och eventuellt antibiotika är starka bevis på att dessa mikroorganismer har betydelse för det här tillståndet.

Det finns också en lång rad icke-infektiösa orsaker till angulär cheilit. Dessa kan vara:

 • Användning av dåligt anpassade tandproteser.
 • Onormala hudveck i mungiporna.
 • Kontaktallergi.
 • Näringsbrist.
 • Anemi.
 • Torr hud.
 • Kraftig utsöndring av saliv.
 • Atopiskt (hudutslag) eller seborroiskt eksem (mjälleksem).

Tillståndet är också vanligt bland hiv-infekterade patienter och bland personer med Downs syndrom. Överdriven muntvätt och överdriven användning av tandtråd kan också bidra till utvecklingen av angulär cheilit.

Hos barn kan angulär cheilit orsakas av att de slickar sig på läpparna, biter på läpparna och suger på tummen. Hos äldre kan dåligt anpassade tandproteser, tvångspräglad läppslickning och muntvätt sekundärt till nästäppa orsaka angulär cheilit.

Brist på vissa vitaminer som B12 och folsyra, samt järnbrist, kan också vara en bidragande orsak till angulär cheilit.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är vanligtvis lätt att ställa. Typiska besvär och karakteristiska förändringar i mungiporna lämnar litet utrymme för tvivel. Vanligtvis behövs inga ytterligare undersökningar. Om det finns misstanke om vitamin- eller järnbrist kan det vara aktuellt att ta blodprov för att kontrollera sådana brister eller lågt blodvärde.

Inflammation i mungiporna kan i vissa fall vara ett isolerat tidigt tecken på blodbrist (anemi) eller vitaminbrist, till exempel B12-brist. Det ska framför allt misstänkas hos personer som kan ha ökad risk för brister, till exempel dålig näring eller tarmsjukdom. I sådana fall går hudförändringarna tillbaka när den underliggande sjukdomen/bristen har behandlats.

För läkaren är det viktigt att utreda om personen har en fullvärdig kosthållning. Näringsbrist kan vara en viktig underliggande orsak.

Behandling

De flesta fall av angulär cheilit beror på en infektion och ska behandlas lokalt med svampdödande läkemedel, gärna mikanozolpreparat som även har en viss effekt på bakterier. Det svampdödande medlet smörjs på de röda områdena, eventuellt också på översidan av tandprotesen om denna också har angripits av svamp. Behandlingen bör fortsätta flera dagar efter att rodnaden och sprickorna har försvunnit.

Om läkaren har anledning att misstänka att bakterier medverkar till infektionen ska man använda en antibiotikasalva, till exempel fusidinsyra, eventuellt tillsammans med hydrokortisonsalva. Antibiotikasalvan smörjs i mungiporna, eventuellt smörjs lite salva också på insidan av näsborrarna då infektionen kan sprida sig därifrån.

Hos patienter med underliggande blodsjukdom kan man genom att åtgärda näringsbristen – genom att tillföra vitaminer och järn – driva tillbaka inflammationen.

Prognos

Prognosen är god. Med korrekt behandling försvinner utslaget. Det är dock inte ovanligt att utslaget kan komma tillbaka igen vid ett senare tillfälle.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.