Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Munsår med herpes

Munherpes, som ibland kallas förkylningsmunsår, är vanligt. I en svensk studie rapporterade en av fem att de hade haft sådana munsår de senaste två åren.


Uppdaterad den: 2023-12-01

Annons

Vad är munsår med herpes?

Munherpes orsakas nästan alltid av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1). De flesta vuxna svenskar har någon gång infekterats med HSV-1, och vanligen smittas man under barndomen eller i unga år. 

Alla som smittas med HSV-1 får inte symtom, men eftersom de flesta i befolkningen är smittade, är symtom av munherpes ändå vanligt. I en svensk studie rapporterade en av fem att de hade haft munherpes de senaste två åren. 

En del kallar munherpes för förkylningssår eller förkylningsmunsår.

Annons
Annons

Symtom

Förstagångsinfektionen ger i de flesta fall bara lite symtom som man knappt känner av. Några får dock svåra symtom med hög feber, svullet tandkött och utslag i munnen som kan göra att det blir svårt att äta. Sådan infektion ses främst hos små barn, men i enstaka fall även hos vuxna.

Efter förstagångsinfektionen stannar viruset kvar i kroppen i vilande form i nervceller. Hos vissa kan viruset ibland återaktiveras så att man får utbrott av herpesutslag på läpparna eller i munnen. De första symtomen vid sådana utbrott är ofta pirrande känsla på den del av läppen där utslagen sedan kommer. Efter några timmar kommer blåsor som sitter i en grupp med rodnad runt om. Efter ett par dagar utvecklas blåsorna till sår med sårskorpor på läppen. Utslaget läker efter en till två veckor. 

Orsak

Smittan överförs via saliv eller blåssekret. Tiden från smitta till infektionssymtom (inkubationstiden) är vanligen runt fyra dagar, men kan vara upp till två veckor. Om man en gång haft infektionen kan man inte bli smittad igen, däremot kan viruset aktiveras igen.

Bland dem som får återkommande munherpes kan olika faktorer trigga aktiveringen, bland annat feber, stress, förkylning, solljus och menstruation.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån typiskt utseende av utslaget.

Behandling av munsår med herpes

Vid förstagångsinfektion kan barn få så ont att de har svårt att få i sig tillräckligt med näring och vätska. Man kan då använda receptfria smärtstillande läkemedel (eventuellt som stolpiller) som paracetamol eller lindrande gel. Det kan också hjälpa att suga på is eller glass. 

Vid återkommande munherpes behövs vanligen ingen behandling. För den som har svåra besvär kan dock virushämmande läkemedel i tablettform (aciclovir eller valaciclovir) på recept göra att infektionen läker snabbare. Den första dosen bör i så fall tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att ha effekt.

Receptfria virushämmande läkemedel finns också som kräm eller stift. Dessa minskar läkningstiden i genomsnitt med en halv dag och behandling måste starta så fort de första symtomen kommer för att ha effekt.

Förebyggande behandling

När man har munherpesutslag är det bra att tvätta händerna ofta, och gärna använda handsprit, för att minska risken att smitta andra. Man bör också undvika att pussa andra. 

Om man brukar få munherpes av solljus kan man använda solhatt och/eller hög solskyddsfaktor på läpparna när man vistas i starkt solljus.

Prognos

Prognosen är god vad gäller den akuta infektionen, men munherpes kan återkomma under många år. De flesta får relativt lindriga besvär. Munherpes brukar inte ge ärr.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.