Intresseområden sparade.

Halsfluss

Halsfluss (tonsillit) är en sjukdom som framförallt är lokaliserad till halsmandlarna och området runt dem. Både virus och bakterier kan orsaka halsfluss. Det är dels en sjukdom i sig själv, men ses också som led i andra sjukdomar som till exempel körtelfeber. 


Uppdaterad den: 2015-05-13
Författare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Halsfluss - Undersökning vid ont i halsen och symtom på halsfluss
Annons

Halsfluss drabbar ofta barn och unga, men kan uppträda i alla åldrar. Karakteristiska symtom är ont i halsen och sväljningssmärtor. Om sjukdomen är bakteriebetingad behandlas den med antibiotika. Förloppet är vanligtvis godartat.

Hur smittas halsfluss?

Halsfluss får man genom att smittas med bakterier eller virus. Smittan sker via luftburna droppar, men kan också spridas genom hudkontakt.

Halsfluss från bakterier

Vanligen associeras halsfluss med bakterier. Bland de bakteriellt utlöst halsfluss är streptokocker grupp A den viktigaste orsaken. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smittotillfället till insjuknandet, är två till fyra dagar, ibland kortare.

Halsfluss från virus

Inkubationstiden för virusutlöst halsfluss är längre, för körtelfeber (Epstein Barr-virus)  upp till sex veckor.

Virusbetingad halsfluss kan orsakas av flera luftvägsvirus som Adenovirus och av Epstein-Barr- virus, som ger allmän lymkörtelsvullnad, nästan alltid omfattande även tonsillerna (halsmandlarna). Smittan sprids i små mikrodroppar från den infekteras luftvägar.

Symtom på halsfluss

  • Ont i halsen, sväljningssmärtor (eventuellt går smärtan ut i öronen).
  • Rodnad i halsen, förstorade tonsiller, ofta med beläggningar.
  • Feber.
  • Förstorade lymfkörtlar på halsen.
  • Vid den virusbetingad halsfluss kommer symtomen långsammare. Ofta är man samtidigt förkyld.
  • Vid halsfluss orsakad av vissa virus kan det finnas små blåsor på tonsillerna och på gomseglet. Blåsorna spricker under loppet av några dagar och det uppstår små sår. Såren kan vara mycket smärtande.
  • Vid streptokockutlöst halsfluss har man ofta förstorade tonsiller med beläggningar, intensivt rodnade slemhinnor i bakre svalget, ont i halsen hela tiden, oftast hög feber och så småningom dålig andedräkt. Man kan bli rätt medtagen av sjukdomen.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur ställer doktorn diagnosen halsfluss?

Läkaren ställer diagnosen utifrån sjukdomsbilden, halsprov (odling och/eller snabbtest för streptokocker) och eventuellt ett blodprov.

Sjukdomsförlopp och komplikationer vid halsfluss

Halsfluss är vanligtvis en godartad sjukdom som går över på en till två veckor. Vid streptokockutlöst halsfluss kan det uppstå utslag (scharlakansfeber) och andra komplikationer, som till exempel en böld i tonsillen med svår värk, vanligen bara på den ena sidan, öroninflammation och bihåleinflammation.

Behandling av halsfluss

Halsfluss orsakad av bakterier kan behandlas med antibiotika. Om besvären är lindriga brukar besvären gå över av sig själv utan behandling. Streptokocker behandlas med penicillin. Vid penicillinallergi väljer man istället erytromycin eller klindamycin.
Virusutlöst halsfluss behandlas inte utan går över av sig själv på en till två veckor, utom körtelfeber där det kan ta månader innan man känner sig frisk.

Goda råd kring halsfluss

  • Vid symtom på halsfluss med feber och generell sjukdomskänsla skall du uppsöka läkare.
  • Sväljningssvårigheter lindras med varma drycker och flytande kost.
  • Drick mycket.
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om tonsillit (halsfluss) på NetdoktorPro
Annons
Annons
Annons
Annons