Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Halsböld


Uppdaterad den: 2013-04-21

Annons

Vad är halsböld?

På fackspråk kallas halsböld för peritonsillär abscess. Detta är en infektion i vävnaden utanför eller kring en av halsmandlarna (tonsillerna). Infektionen beror på att en inflammation från halsmandlarna har spritt sig till omkringliggande vävnad.

Det är en förhållandevis sällsynt, men inte helt ovanlig, komplikation till halsfluss. Halsböld förekommer hos vuxna och yngre, mer sällsynt hos barn. Förekomsten är högst i gruppen 20 till 40 år. Halsböld är vanligast på vintern på samma sätt som streptokockhalsfluss.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken är en inflammation som sprider sig från halsmandlarna till vävnaden ovanför där mandlarna fäster på gomväggen. Denna infektionen sitter djupare i vävnaden och är svårare för kroppens immunförsvar att göra sig av med än en vanlig halsfluss. Den finns även risk för att infektionen kan sprida sig till hålrum i halsen och orsaka allvarligare infektioner.

Om du tidigare har haft en halsböld verkar det vara lättare att få det igen vid senare tillfälle.

Vilka är symtomen?

Tillståndet börjar ofta med en vanlig halsfluss. Smärtorna i hals och svalg förvärras allt eftersom, samtidigt som febern går upp och du känner dig ordentligt sjuk. Smärtan blir efter hand starkare på den infekterade sidan. Det blir svårare att svälja, det kan bli svårt att svälja saliven och drägling kan förekomma. Det kan uppstå smärtor i örat på samma sida. Dessutom får du dålig andedräkt och kan prata "grötigt". Det blir även svårare att gapa (trismus), något som kan sluta med att du knappt kan öppna munnen alls.

Tillståndet kan förvärras efter påbörjad penicillinbehandling eftersom infektionen redan har spridit sig till vävnaden ovanför mandeln.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras halsböld?

Läkarens utfrågning avslöjar oftast en typisk sjukdomshistoria (anamnes) med tidigare halsfluss.

Vid en vanlig hälsoundersökning kan läkaren undersöka halsmandlarna och se om en halsböld har utvecklat sig. Detta visar sig genom inflammation ovanför halsmandeln, vilket resulterar i att halsmandeln och gomspenen skjuts över mot den friska sidan. Ett typiskt tecken är att en patient med halsböld nästan inte klarar att gapa vid undersökningen.

Hur behandlas halsböld?

Det är viktigt att ta det lugnt under sjukdomsperioden. Oftast är du så sjuk att du bör stanna i sängen. Du kan använda receptfria smärtstillande medel.

Antibiotika ges för att få bukt med infektionen. Om bölden är liten, eller om det är tidigt i förloppet, kan det gå att driva tillbaka infektionen med tablettbehandling. Det är mycket viktigt att fullfölja kuren (sju till tio dagar). För tidigt avslutad kur kan medföra att tillståndet blossar upp igen.

I många fall har infektionen gått så långt att läkaren måste sticka hål på bölden och tömma den. Detta kan göras av en tränad allmänläkare, men oftast måste patienten remitteras till en öron-näsa-hals-läkare. Det kan vara nödvändigt att gå på dagliga kontroller för att säkerställa att bölden är fortsatt öppen och tömmer sig de första dagarna efter ingreppet.

Hur ser förloppet ut för en halsböld?

De akuta besvären ger vanligtvis med sig ett par dagar efter att läkaren har öppnat och tömt den varfyllda bölden. Antibiotikabehandling kan vara effektivt som enda behandling men måste följas upp med hålstickning av bölden om sjukdomen utvecklar sig. Var noga med att ta hela antibiotikakuren vid behandling mot halsfluss.

Halsböld kan, som nämnts ovan, komma tillbaka vid senare tillfällen. Ett gott råd är att du kontaktar läkare tidigt vid nya episoder av halsfluss och berättar att du har haft halsböld tidigare.

Om du drabbas av halsböld upprepade gånger kommer du att få rådet att låta operera bort mandlarna för att förebygga nya återfall. Detta är ett relativt vanligt ingrepp. Operationen tar från en halv till en timme och sker under full narkos. Efter att halsmandlarna är borttagna kan du ha ont i halsen och svårt att svälja. Smärtorna ger med sig inom sju till åtta dagar. Räkna med att vara sjukskriven i en till två veckor.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons