Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Cancer i munhålan

Rökning och högt alkoholintag ökar risken för munhålecancer, men också humant papillomvirus, HPV, verkar vara en viktig orsaksfaktor.

Uppdaterad den: 2020-10-02

Annons

Vad är cancer i munhålan?

Med munhålan menas området från insidan av läpparna och bak till gomseglet. Det vill säga det område som man själv kan se och inspektera i spegeln.

Cancer innebär att vissa celler har förlorat förmågan att kontrollera sin egen tillväxt och därför växer ohämmat och bildar tumörer. 

Alla tumörer i munhålan är dock inte cancer. Många tillstånd, som inte är farliga, ger också upphov till tumörer. En viktig uppgift för läkaren är att skilja de ofarliga tumörerna från de farliga.

Munhålecancer är förhållandevis sällsynt. I Sverige konstaterades knappt 442 fall år 2016. Dock ökar denna cancerform med drygt 3 procent årligen.

Näsa, svalg och hals – tvärsnitt
Annons
Annons

Orsak

Rökning och högt alkoholintag ökar risken för munhålecancer. Studier har inte kunnat påvisa att svenskt snus ökar risken. Humant papillomvirus, HPV, verkar vara en viktig orsaksfaktor vid cancer i det här området, det gäller framförallt cancer längre bak i munnen/svalget.

Symtom

Alla kan då och då upptäcka röda eller vita fläckar i munhålan. Dessa är som regel helt ofarliga och försvinner av sig själva efter hand. Om man får sådana fläckar som inte går bort, ändrar utseende, som blöder eller som börjar göra ont ska man kontakta läkare. Många av cancerformerna som kan uppstå i det här området börjar med liknande förändringar, som kan vara förstadier till cancer. Det är därför viktigt att kontakta en läkare om man blir misstänksam.

Annons
Annons

Diagnos

Sår i munhålan som inte har läkt på 3 veckor ska hos vuxna föranleda misstanke om munhålecancer, vilket innebär att allmänläkaren skickar en remiss till en öron-näsa-hals-läkare för fortsatt utredning. 

Diagnosen ställs genom mikroskopi av vävnadsprover från tumören. Innan detta har gjorts går det inte att säga något säkert. Datortomografi och eventuellt magnetkameraundersökning kan vara aktuellt för att kartlägga hur utbredd tumören är.

Behandling

Första behandlingsalternativet är operation i de fall där tumören är begränsad. I vissa fall kan det vara aktuellt med strålbehandling som komplettering till operation, detta för att minska risken för spridning och att sjukdomen kommer tillbaka. I enstaka fall kan det vara aktuellt med cellgifter.

Vilken behandling som väljs beror på personens allmäntillstånd och tumörens utbredning.

Prognos

Prognosen beror på var tumören sitter och hur tidigt den upptäcks. Femårsöverlevnaden för all munhålecancer är i Sverige 62 procent, men varierar beroende på var tumören sitter. Bäst är prognosen för cancer i hårda gommen, medan cancer i munbotten har sämst prognos.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.