Cancer i munhålan

Cancer i munhålan omfattar cancer på läpparna, tungan, i spottkörtlarna, i andra delar av munhålan och i svalget i nivå med munhålan. Tobak, snus och alkohol är predisponerande faktorer. Huvudbehandlingen är kirurgi.

Uppdaterad den: 2012-10-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad innebär cancer i munhålan?

Med munhålan menas området från läpparna och bak till gomseglet. Det vill säga det område som du själv kan se och inspektera i spegeln.

Cancer innebär okontrollerad celltillväxt. Med detta menas att vissa celler har förlorat förmågan att kontrollera sin egen tillväxt. Detta leder till ansamling av den här celltypen på ett eller flera ställen, det bildas en eller flera tumörer.

Det betyder inte att alla tumörer man hittar i munhålan är cancer. Många tillstånd, som inte är farliga, ger också upphov till tumörer. En viktigt uppgift för läkaren är att skilja de ofarliga tumörerna från de farliga.

Annons
Annons

Munhålecancer är förhållandevis sällsynt. I Sverige konstaterades knappt 900 fall år 2010. Cancerstatistik från 2010 visar följande fördelning:

  • Läpp, 77 män och 57 kvinnor.
  • Tunga, 119 män och 95 kvinnor.
  • Spottkörtlar, 53 män och 58 kvinnor.
  • Andra delar av munhålan, 125 män och 98 kvinnor.
  • Svalg i nivå med munnen, 150 män och 64 kvinnor.
Näsa, svalg och hals – tvärsnitt

Orsak

Man vet inte exakt vad som är orsaken till dessa cancerformer. Man vet att användning av tobak under lång tid är starkt förknippat med den här cancertypen, medan snus eventuellt kan öka risken för framför allt läppcancer. Tillsammans med hög alkoholförbrukning ökar det risken för cancer. Forskning har däremot inte visat några samband med dålig munhygien.

På senare år har en betydande ökning av förekomsten av infektion med humant papillomavirus (HPV) i bakre delen av svalget och i halsen upptäckts. HPV verkar vara en viktig orsaksfaktor vid cancersjukdom i det här området, det gäller framför allt cancer i halsmandeln (tonsillen).

Annons
Annons

Symtom

Alla kan då och då upptäcka röda eller vita fläckar i munhålan. Dessa är som regel helt ofarliga och försvinner av sig själva efter hand. Om man får sådana fläckar som inte går bort, ändrar utseende, som blöder eller som börjar göra ont ska man kontakta läkare. Många av cancerformerna som kan uppstå i det här området börjar med liknande förändringar, som kan vara förstadier till cancer. Det är därför viktigt att kontakta en läkare så snart man blir misstänksam.

Diagnos

Diagnosen ställs genom mikroskopi av vävnadsprover från tumören. Innan detta har gjorts går det inte att säga något säkert. Allmänläkaren genomför vissa enkla undersökningar, kanske tar några blodprover och beställer röntgen. En specialist tar sedan över ansvaret.

Datortomografi och eventuellt magnetkameraundersökning kan vara aktuellt för att kartlägga hur utbredd tumören är.

Behandling

Om förändringar i munhålan upptäcks som läkaren anser kan vara förstadier till cancer, kan du förbättra prognosen genom att sluta att använda alla former av tobak och alkohol. I vissa fall går förstadierna tillbaka och normaliseras efter ett fullständigt tobak- och alkoholstopp.

Om du redan har utvecklat cancer bör du sluta röka och avstå från alkohol. Första behandlingsalternativet är operation i de fall där tumören är begränsad. I vissa fall kan det vara aktuellt med strålbehandling som komplettering till operation, detta för att minska risken för spridning och att sjukdomen kommer tillbaka. I enstaka fall kan det vara aktuellt med cytostatika (cellgift).

Vad som gäller i ditt fall beror på flera faktorer, framför allt ditt allmäntillstånd och tumörens utbredning.

Prognos

Prognosen beror på var tumören sitter och hur tidigt den upptäcks. Tumörer som sitter på läpparna har en betydligt bättre prognos än andra tumörer i området. Detta hör sannolikt ihop med att den här typen av cancer oftast upptäcks tidigare än andra cancerformer längre in i munnen. Man sätter därför igång behandlingen tidigt och resultatet blir då bättre.


Annons
Annons
Annons