Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Cancer i mellersta delen av svalget (orofarynx)


Uppdaterad den: 2016-12-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Orofarynx är den del av svalget som ligger mellan den mjuka gommen i munnen och struplocket. Orofarynx är relativt lätt att undersöka och med en spatel får läkaren vanligtvis god överblick över området.

Förekomsten av orofarynxcancer har ökat de senaste åren och det sätts i samband med en ökad förekomst av HPV-infektion i svalget.

Vad menas med cancer i orofarynx?

Cancer beskrivs ofta som en okontrollerad celltillväxt. Cellerna har förlorat förmågan att kontrollera sin egen tillväxt. Detta leder till ansamling av celltypen på en eller flera platser och det bildas en eller flera tumörer. Sådana tumörer kan uppstå även i orofarynx. Den vanligaste lokalisationen för dessa tumörer är runt halsmandlarna.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Orsak

De senaste åren har man fått nya kunskaper om tänkbara orsaker till cancer i svalget. Sedan tidigare vet man att det finns en stark koppling till tobaksrökning och hög alkoholförbrukning. Man vet också att tillståndet är tre till fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Den nya kunskapen är kopplingen mellan infektion med humant papillomvirus (HPV) och cancer.

Den ökade förekomsten av orofaryngeal cancer verkar kunna tillskrivas ökningen av cancer som orsakas av HPV. En svensk studie visar att fynden av HPV i orofaryngeala cancertumörer har ökat från drygt 20 % på 1970-talet till 93 % under 2007.

Näsa, svalg och hals – tvärsnitt

Symtom

I början ger denna cancerform relativt få symtom. Sjukdomen kan därför vara svår att upptäcka på ett tidigt stadium. Det första man brukar märka är svullnader eller knutor på halsen och problem med att svälja. Senare i förloppet uppstår smärtor. Även blödningar från munnen och sår i svalget kan uppträda. När dessa symtom uppträder tyder det ofta på att sjukdomen funnits en längre tid. Det optimala är att upptäcka tillståndet på ett tidigt stadium.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån symtomen och de fynd som allmänläkaren gör. Den vidare utredningen och behandlingen sker hos öron-, näs- och hals-specialist på sjukhus. Det är viktigt att poängtera att även om du blir remitterad till en specialist, så betyder det inte att du har cancer.

Diagnosen ställs genom att ett vävnadsprov tas från svalget, detta prov undersöks därefter i mikroskop.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling

Behandlingen beror på vilken typ av cancer som du har och hur utbredd den är. Några tumörtyper är strålkänsliga och då blir radioterapi aktuellt, medan andra är känsligare för cellgifter, i dessa fall blir det cytostatika. Ibland kan dessa behandlingar kombineras. Om tumören inte är utbredd kan första behandlingsalternativet vara en operation varvid man försöker att ta bort all tumörvävnad. Din behandlande läkare berättar mer om vilken behandling du ska få och hur den går till. Ställ frågor om något är oklart.

Prognos

Prognosen för dessa cancerformer hade förmodligen varit mycket bättre om man hade kunnat upptäcka dem tidigare. De fall som upptäcks tidigt har en bättre prognos än de som upptäcks i ett senare stadium. När du diskuterar saken med din läkare kan han eller hon ge dig mer information om vad som gäller i ditt fall.


Annons