Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Cancer i nedre delen av svalget

I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer, varav 75 % är män.

Uppdaterad den: 2021-07-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hypofarynxcancer?

Näsa, svalg och hals – tvärsnitt

Hypofarynx är den nedre delen av svalget, där matstrupen och luftstrupen ansluter till svalget. De vanligaste sjukdomarna i det här området är framför allt infektioner. Med cancer menas tumörer eller okontrollerad vävnadstillväxt. Cancer i hypofarynx är alltså tumörer som uppstår i detta område.

I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer, varav 75 % är män.

Symtom

I tidiga faser av hypofarynxcancer kan man ha få eller inga symtom, något som kan göra det svårt att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium. De första symtomen kan vara klumpkänsla i halsen och vissa svårigheter att svälja. Senare kan man uppleva heshet, lokal smärta eller sväljningsbesvär.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Orsak

Alkohol- och tobaksbruk ökar risken för hypofarynxcancer. Dessa två faktorer förstärker dessutom varandras cancerframkallande effekt.

Diagnos

Diagnosen kan ställas efter analys av vävnadsprover från tumören. Innan proverna tas måste läkaren göra en allmän öron-, näs- och halsundersökning för att eventuellt kunna bekräfta en misstanke. Om läkaren på vårdcentralen bedömer att det finns skäl till det skickas en remiss till en öron-näsa-hals-läkare. Där genomförs ytterligare undersökningar för att ett säkert besked om tillståndet ska kunna ges.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling

Behandlingen består huvudsakligen av strålbehandling och kirurgi. Några få patienter kan I vissa fall kan operationen bli omfattande och det finns risk för att förlora talförmågan. Detta kan låta dramatiskt, men de flesta lär sig att använda de hjälpmedel som finns så att de kan fungera bra i det vardagliga livet.

Annons
Annons

Prognos

I två av tre fall vid hypofarynxcancer är tumören vid diagnostidpunkt i ett framskridet stadium och har växt in i omkringliggande vävnad. För många är därför prognosen mindre god.

När man beskriver överlevnad vid cancer används begreppet relativ överlevnad. Med det menas den överlevnad som är relaterad till cancern. Vissa personer skulle ha avlidit oavsett cancern och det räknas inte. Den relativa femårsöverlevnaden för all hypofarynxcancer är runt 30 procent. 


Annons