Cancer i hypofarynx


Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hypofarynxcancer?

Hypofarynx är den nedre delen av svalget, där matstrupen och luftstrupen ansluter till svalget. De vanligaste sjukdomarna i det här området är framför allt infektioner. Med cancer menar vi tumörer eller okontrollerad vävnadstillväxt. Cancer i hypofarynx är alltså tumörer som uppstår i detta område.

Näsa, svalg och hals – tvärsnitt

Orsak

Man vet inte så mycket om orsaken. Det man vet är att cancer i det här området har samband med kronisk halsinflammation, alkohol- och tobaksbruk, asbest- och plastdamm samt nickel. Den här cancerformen är vanligare i den äldre delen av befolkningen. I mycket sällsynta fall kan sjukdomen vara orsakad av ett tillstånd som kallas Plummer-Vinsons syndrom.

Symtom

I de tidiga faserna kan man ha få eller inga symtom, något som kan göra det svårt att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium. De första symtomen kan vara klumpkänsla i halsen och vissa svårigheter att svälja. Senare kan man uppleva heshet, lokal smärta eller sväljningsbesvär.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas efter analys av vävnadsprover från tumören. Innan proverna tas måste läkaren göra en allmän öron-, näs- och halsundersökning för att eventuellt kunna bekräfta en misstanke. Om din husläkare bedömer att det finns skäl till det får du en remiss till en ÖNH-specialist. Där kommer ytterligare undersökningar att genomföras för att ett säkert besked om ditt tillstånd ska kunna ges.

Behandling

Behandlingen består huvudsakligen av kirurgi och strålbehandling. Några få patienter kan behandlas med cellgift. I vissa fall kan operationen bli omfattande och det finns risk för att förlora talförmågan. Detta kan låta dramatiskt, men de flesta lär sig att använda de hjälpmedel som finns så att de kan fungera bra i det vardagliga livet.

Komplikationer och prognos

Behandling mot hypofarynxcancer innebär ofta en stor påfrestning för kroppen. Tyvärr kan behandlingen påverka även omgivande frisk vävnad (slemhinna) så att man också får problem på grund av själva behandlingen. Sådana biverkningar drabbar patienter i olika hög grad, och hur du kommer att uppleva dem är svårt att säga i förväg.

Annons
Annons

De olika cancertyperna som kan uppstå i hypofarynx har olika prognos beroende på ditt allmäntillstånd och tumörens utbredning. Läkaren som behandlar dig kan ge mer information om vad som gäller för dig.