Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Cancer i nedre delen av svalget

I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer, varav 75 % är män.


Uppdaterad den: 2021-07-21

Annons

Vad är hypofarynxcancer?

Näsa, svalg och hals – tvärsnitt

Hypofarynx är den nedre delen av svalget, där matstrupen och luftstrupen ansluter till svalget. De vanligaste sjukdomarna i det här området är framför allt infektioner. Med cancer menas tumörer eller okontrollerad vävnadstillväxt. Cancer i hypofarynx är alltså tumörer som uppstår i detta område.

I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer, varav 75 % är män.

Annons
Annons

Symtom

I tidiga faser av hypofarynxcancer kan man ha få eller inga symtom, något som kan göra det svårt att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium. De första symtomen kan vara klumpkänsla i halsen och vissa svårigheter att svälja. Senare kan man uppleva heshet, lokal smärta eller sväljningsbesvär.

Orsak

Alkohol- och tobaksbruk ökar risken för hypofarynxcancer. Dessa två faktorer förstärker dessutom varandras cancerframkallande effekt.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas efter analys av vävnadsprover från tumören. Innan proverna tas måste läkaren göra en allmän öron-, näs- och halsundersökning för att eventuellt kunna bekräfta en misstanke. Om läkaren på vårdcentralen bedömer att det finns skäl till det skickas en remiss till en öron-näsa-hals-läkare. Där genomförs ytterligare undersökningar för att ett säkert besked om tillståndet ska kunna ges.

Behandling

Behandlingen består huvudsakligen av strålbehandling och kirurgi. Några få patienter kan I vissa fall kan operationen bli omfattande och det finns risk för att förlora talförmågan. Detta kan låta dramatiskt, men de flesta lär sig att använda de hjälpmedel som finns så att de kan fungera bra i det vardagliga livet.

Prognos

I två av tre fall vid hypofarynxcancer är tumören vid diagnostidpunkt i ett framskridet stadium och har växt in i omkringliggande vävnad. För många är därför prognosen mindre god.

När man beskriver överlevnad vid cancer används begreppet relativ överlevnad. Med det menas den överlevnad som är relaterad till cancern. Vissa personer skulle ha avlidit oavsett cancern och det räknas inte. Den relativa femårsöverlevnaden för all hypofarynxcancer är runt 30 procent. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.