Fråga Doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Kan man få högt blodtryck av Kristallsjukan?

Hej,

Jag har fått konstaterat att jag har kristallsjukan. Min fråga är om man kan få högt blodtryck av den? Jag är 66 år kvinna med lågt blodtryck normalt men i samband med kristallsjukan har blodtrycket åkt jojo, ibland är det 140 för att sedan vara ända upp till 205.  Jag känner mig matt och huvudvärk och ibland illamående. Min fråga är om blodtrycket hör ihop med kristallsjukan och hur länge håller det i sig?

Svar:

Hej,

Att kunna hålla balansen har ett mycket stort överlevnadsvärde hos djur och människor. När man drabbas av en yrsel- och balansstörning ger det hos de allra flesta upphov till mer eller mindre oro. Oro aktiverar kroppens stressystem och det kan i sin tur leda till att medelblodtrycket stiger.

Kristallsjuka i sig ger alltså inte högt blodtryck men däremot kan den stress som tillståndet för med sig ge ett förhöjt blodtryck. Kristallsjuka är lätt att behandla men kräver att en yrselkunnig läkare konstaterar i vilket öra och i vilken båggång felet finns.  Vänd Dig till en läkare som kan diagnostisera och behandla Dig. Lär Dig mekanismerna vid kristallsjuka och lär Dig hur Du själv kan behandla framtida återfall. Det brukar göra symtomen mer hanterbara och borde minska sekundär stress och oro.

Med vänlig hälsning

Christian Geisler
Leg läkare spec. audiologi och ÖNH sjukdomarLäs mer om Kristallsjukan »