Fråga Doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Felbehandlad av en Naturläkare

Hej Doktorn & Juristen Jag tog kontakt med en naturläkare för ca 3 veckor sedan, pga barnlöshet, och tänkte att det kan ju inte skada, och man gör vad man kan. Blev rekommenderad detta då vi snart skall IVF behandlas. Mailade honom och beskrev mitt problem, och vad andra läkare och sagt om mitt tillstånd, och vi stämde träff. Kommer dit, han tittar på mitt blod i mikroskop, och studerar mina irisar i typ 30 minuter. Sedan säljer han på mig alg tabletter och Progesteron-tabletter. Undrade över detta när jag kom hem, eftersom det används som p piller eller när man är tidigt gravid. Hur som helst, så litade jag på honom, och han har ju tydligen hjälpt så många andra barnlösa kvinnor. Två veckor efter påbörjad behandling åkte jag in akut till Gyn på Sahlgrenska, med en blödande Gulkroppscysta. Förlorade en liter blod, blev opererad och fick blodtransfusion. Många av läkarna och systrarna blev förvånade över att jag hade ätit gulkroppshormon mot barnlöshet, och att då dessutom få en gulkroppscysta två veckor senare känns misstänkt. Jag skulle vilja bli kompenserad för hans vårdslöshet, samt se till att han slutar skriva ut hormoner till unga kvinnor utan att kontrollera deras hormonvärden innan. Har jag någon chans?

Svar:

Hej,

Enligt principen om närings- och yrkesfrihet är det tillåtet för var och en oavsett kompetens att med vissa undantag vara verksam på hälso- och sjukvårdens område. Man behöver således inte tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel vara legitimerad läkare, för att vara verksam inom hälso- och sjukvården. Som icke legitimerad läkare får man dock inte bland annat behandla vissa närmare angivna sjukdomar eller undersöka och behandla barn under åtta år. Jag utgår ifrån att den naturläkare du kontaktade inte är legitimerad läkare. För det tillstånd du sökte honom krävs inte att man ska vara legitimerad läkare. Han har således inte begått något fel genom att behandla dig för barnlöshet. Detta hindrar dock inte att den behandling han satte in kan vara felaktig eller till och med brottslig. Om du vill få detta utrett bör du göra en polisanmälan. Om allmän domstol skulle finna att naturläkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogat dig skada som inte är ringa kan han dömas till böter eller fängelse i högst ett år. När domen vunnit laga kraft, dvs. när tiden för överklagande gått ut, kan Socialstyrelsen också förbjuda honom att under viss tid eller för alltid utöva sin verksamhet. Förbudet får förenas med vite. Om du vill bli ekonomiskt kompenserad har du också möjlighet att föra talan vid allmän domstol om skadestånd med stöd av skadeståndslagen.

Det hade varit lättare att "komma åt" naturläkaren om han varit legitimerad läkare. Han hade då stått under tillsyn av Socialstyrelsen. Du hade då kunnat anmäla honom dit och få utrett om han behandlat dig i överensstämmelse med, som det heter, vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen hade i sin tur kunnat vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och begära att hans legitimation som läkare skulle återkallas. Om naturläkaren varit legitimerad läkare hade du också kunnat begära patientskadeersättning för personskada enligt patientskadelagen. Detta är i de flesta fall ett bättre alternativ än att begära skadestånd vid allmän domstol. Som patient behöver man då inte bevisa att någon i vården varit oaktsam.

Med vänliga hälsningar