Nyhet | Infektion

Var uppmärksam på kikhosta hos de minsta

I år har ett tidigare friskt barn yngre än en månad avlidit i kikhosta och Folkhälsomyndigheten vill nu uppmärksamma på risken för denna sjukdom.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-05-12
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn och svårast för de allra yngsta som ännu inte har fått sina första två vaccindoser. Många av dem får andningssvårigheter och behöver sjukhusvård. För de minsta barnen kan sjukdomen i början enbart ge andningsuppehåll. Sedan 1996 har elva barn avlidit i kikhosta. Ett barn som var yngre än 1 månad har avlidit i kikhosta i år.

Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. För att kunna förebygga sjukdom hos de minsta är det angeläget att vara uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta. Detta gäller framför allt föräldrar och syskon till spädbarn men också vårdpersonal.

För barn under 6 månader bör förebyggande antibiotikabehandling ges vid kontakt med personer med misstänkt kikhosta. För barn som är mellan 6 och 12 månader gamla inleds antibiotikabehandling när första symtom uppkommit hos barnet.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons