Nyhet | Infektion

Var tolfte person lever med kronisk hepatit B eller C

Uppskattningsvis har en av tolv personer i världen en kronisk infektion av hepatit B eller C, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Något som uppmärksammades i samband med Världshepatitdagen. I Sverige syns en något fallande trend av nysmittade.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-08-02
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Den 28 juli inföll den globala Världshepatitdagen, vars syfte är att uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem.

Årligen rapporteras omkring 2 000 fall av hepatit C i Sverige (2016 rapporterades 1 889 rapporterade fall) och av dem bedöms cirka 150 personer vara nysmittade. Under de senaste fem åren syns en svagt fallande trend av nya fall, framför allt i åldersgruppen 20 till 30 år. En hög andel unga (20 procent mellan 15–24 år) som rapporteras injicerar droger vilket tyder på fortgående smittspridning av hepatit C bland unga. Det skriver Folkhälsomyndigheten och menar att de sprututbytesprogram som nu finns på tio platser i landet är viktiga för att nå personer som injicerar droger med preventionsinsatser och information.

Jobbar du inom sjukvården och vill lära dig mer om hepatit C? Genomför vår webbaserade utbildningen här.

Annons
Annons

I linje med hepatit C rapporteras varje år cirka 2 000 fall av hepatit B i Sverige (2016 rapporterades 2 148 fall). Omkring 100 av dem har fått diagnos i samband med en akut infektion och har alltså smittats nyligen, övriga hade utvecklat en kronisk infektion. Folkhälsomyndigheten upplyser om att bärare av kronisk hepatit B-infektion ofta är personer födda utanför Sverige som smittats före ankomsten hit, ofta som barn.

Därför menar myndigheten att det är mycket viktigt att inflyttade tidigt erbjuds hälsoundersökning och information om hepatit B. Vidare är det betydelsefullt att ge information om infektionen till utlandsresenärer som planerar att besöka länder med hög prevalens. Smittspridningen av hepatit B inom Sverige har generellt minskat de senaste åren.

Dagens effektiva hepatitbehandling

En bidragande orsak till att det vissa år blir fler fall är just utbrott bland personer som injicerar droger. Förutom sprututbytesprogram är det viktigt att nå ut med erbjudande om hepatit B-vaccination till personer som injicerar droger och deras sexualpartner för att förbättra vaccinationstäckningen i denna utsatta grupp, skriver myndigheten.

Annons
Annons

För hepatit B finns idag både ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion samt möjligheter till behandling. För hepatit C finns behandling som oftast kan bota infektionen och minska risken för sena komplikationer.

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juli/en-av-tolv-lever-med-kronisk-hepatit-b-eller-c/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu