Nyhet | Infektion

Symtomfria med antikroppar kan träffa närstående i riskgrupp

Ett positivt antikroppstest kan skydda en själv och andra, i alla fall i ett halvår och mot svåra covid-19-symtom. Det bedömer Folkhälsomyndigheten som nu tagit fram ny vägledning för hur man ska tänka rörande testresultaten. De nya råden betyder att personer som testats positivt har möjlighet att umgås med närstående som är äldre eller i riskgrupp. 


Publicerad den: 2020-07-01
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

coronavirus och covid-19
Annons

Folkhälsomyndigheten bedömer att personer med positiva antikroppstest har minskad risk att själva bli smittade av nya coronaviruset och även minskad risk att sprida smittan vidare till andra. Det gäller även minskad risk att smitta äldre och personer i riskgrupper, anser myndigheten.  

– Vi bedömer i dagsläget att ett positivt antikroppstest ökar möjligheten till umgänge med framför allt närstående, vilket kan vara betydelsefullt särskilt för personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp. De kan också i större utsträckning träffa närstående som har antikroppar även om de själva inte har det. Men man behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen och ta ett eget ansvar som individ, säger Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande. 

Besöksförbud på äldreboenden gäller dock fortfarande, men varje enskild verksamhet kan göra undantag i enskilda fall. Hur ett boende gör är upp till verksamhetschefen. Man ska fortsätta följa de regler som enskilda äldreboenden satt upp. 

Annons
Annons

Ett positivt antikroppsresultat bedöms gälla upp till ett halvår

Ett positivt antikroppssvar kan tyda på viss eller komplett immunitet, men varaktigheten för immuniteten är i dagsläget fortfarande okänd. Man vet alltså inte hur länge en immunitet kan hålla i sig. 

Baserat på den kunskap som finns idag, och även på att det endast finns mycket få rapporter om personer som återinsjuknat i covid-19, bedömer Folkhälsomyndigheten att de flesta sannolikt behåller sina antikroppar i flera månader eller mer. Ett positivt antikroppsresultat bedöms gälla upp till ett halvår

Folkhälsomyndigheten understryker dock att det fortfarande är viktigt att följa de rekommendationer, restriktioner och den lagstiftning som finns för minskad smittspridning. Man ska till exempel fortsätta tvätta händerna, hålla avstånd till personer utanför sin vanliga umgängeskrets och stanna hemma om man har några symtom sin kan tyda på covid-19. 

Annons
Annons

Användning av testresultat på gruppnivå

Vägledningen för antikroppspåvisning vid covid-19 har också uppdaterats med information om hur man kan använda testresultat på gruppnivå. Dessa punkter presenteras:

  • Ger en indikation om hur många i gruppen som genomgått covid-19 

  • Ger information om prevalensen inom och mellan olika regioner i landet och på så sätt en indikation om mottaglighet för sjukdomen.

  • Resultat från antikroppstestning kan användas för att planera resurssättning vid eventuella nya utbrott av covid-19

Inom vård och omsorg tillämpas dock, oavsett vilket resultat man fått på ett test, riktlinjer och rekommendationer för personlig skyddsutrustning och hygienrutiner.

Rekommenderar även en prioriteringsordning 

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en prioriteringsordning som regionerna kan använda sig av. Det är regionerna som är ansvariga för utförandet av testningen. Så här föreslår myndigheten att prioriteringsordningen ska se ut (i fallande ordning): 

  • Personal inom äldreomsorg, inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning 
  • Riskgrupper, det vill säga personer 70 år och äldre samt personer (oberoende av ålder) som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Riskgrupper finns definierade på Folkhälsomyndighetens webbplats 
  • Personal inom samhällsviktig verksamhet 
  • Övriga personer i samhället från 18 års ålder. Personer som är 70 år och äldre är särskilt prioriterade i gruppen denna grupp. 

Hos patienter inom hälso- och sjukvård sker antikroppspåvisning oberoende av den prioriteringsordning som föreslås. 

Här kan du läsa hela version tre av  ”Vägledning för antikroppspåvisning” 

 

    Källor

  • Folhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/sa-kan-resultat-fran-antikroppstester-anvandas/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu