Resistenta bakterier allt vanligare

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter att öka i Sverige och är ett allvarligt hot mot samhället skriver Smittskyddsinstitutet i ett pressmeddelande.

Publicerad den: 2013-06-12
Författare: Jerker Elfström, redaktionschef

Annons

I fjol blev 28 procent fler, jämfört med 2011, smittade av tarmbakterier med ESBL som motstår många typer av antibiotika. Även den multiresistenta bakterien, MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker), ökade med 11 procent.

Detta trots att antibiotikaanvändningen minskade i Sverige 2012. Problematiken med antibiotikaresistens kommer att finnas så länge som antibiotika används. Men ju mer antibiotika som används desto snabbare sker ökningen av resistens.

– Vi måste se antibiotika som en ändlig resurs och hantera den varsamt. Skillnaderna mellan länen, där storstadslänen har betydligt högre förskrivning än glesbygdslänen, trots att det inte finns tecken på olika sjuklighet, visar att det inte enbart är medicinska faktorer som styr förskrivningen, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid SMI.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar social bookmarks 2013-06-21 22:30 (7 år sen)

    Ufkoom Very good article. Cool.


Annons
Annons
Annons