Läkare följer inte riktlinjer vid halsfluss

Två tredjedelar av intervjuade primärvårdsläkare följer inte riktlinjerna för antibiotikaanvändning vid halsont. ”Jag tror att följsamheten för riktlinjerna faktiskt kan vara så dålig som studien visar”, säger allmänläkaren Malin André.

Publicerad den: 2015-02-09
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Malin André är medförfattare till den svenska studien som nyligen har publicerats. Hon är även aktiv i nätverket Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad anti­biotika­resistens.

– Att en så stor del av läkarna inte följer riktlinjerna är ett problem, säger hon till Dagens Medicin.

I studien intervjuades 25 allmänläkare, från olika vårdcentraler i Sverige, om hur de behandlade patienter med halsont. Det visade sig att en majoritet av läkarna inte följde riktlinjerna för halsfluss, faryngo­ton­sillit.

Annons
Annons

I gruppen som var sämre på att följa riktlinjerna fanns fler kvinnor och individer med utländsk läkarutbildning. Den försämrade följsamheten beror troligtvis på dålig kunskap om riktlinjerna och ett ostrukturerat sätt att handlägga dessa patienter, både gällande undersökning och anamnes.

Dessa läkare hade även svårt att få sina patienter att avstå antibiotika, till skillnad från gruppen av läkare som följde riktlinjerna.

– Resultaten måste tolkas med försiktighet eftersom studien är så liten, men jag tror att följsamheten för riktlinjerna faktiskt kan vara så dålig som studien visar. Vi vet från tidigare studier att vissa läkare behandlar halsfluss med antibiotika trots att snabbtestet för streptokocker är negativt, säger Malin André till tidningen.

Annons
Annons

I dag är halsfluss en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård, vilket kan vara en bidragande orsak till den dåliga följsamheten med antibiotikaförskrivning.

– Det är svårt att förändra invanda mönster, särskilt för en så vanlig åkomma. Vi som arbetar i sjukvården måste bli bättre på att se till att nya riktlinjer uppmärksammas och följs, säger Malin André.

Hon fortsätter:

– I studien såg vi att det finns flera organisatoriska faktorer som avgör vad som blir praxis vid olika vårdcentraler, till exempel möjligheter till fortbildning och tid och forum att prata om praxis yrkesgrupper.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2016-07-1 16:20 (4 år sen)

    Jag har nyligen besökt en vårdcentral där läkaren gav mig antibiotika i 10 dgr då jag på halsprovet visade positivt på bakterier. Fick ingen info om att halsfluss kan läka ut av sig själv. Jag hade dessutom lidriga besvär, är i övrigt frisk och tar inga mediciner. Kan äta, dricka osv, men har feber, 38,9.

    Däremot blev jag erbjuden att delta i en studie om behandlingstiden för halsfluss kan förkortas från 10 dgr till 5 dgr. Jag tackade ja till detta. Jag hann att ta en tablett av den penicilin jag fått (Kåvepenin) innan jag upptäckte att jag kunde strunta i att äta peniciline eftersom kroppen fixar det, men det tar lite längre tid.

    Så, jag beslöt mig för att avbryta behandlingen och även studien. Jag var tvungen att ringa till vårdcentralen där jag just blivit undersökt och meddela att jag önskade avbryta det hela samt att jag inte kände mig fullt upplyst om alternativen. Jag fick b la svaret att jag resonerade irrartionellt och att det var de nationella riktlinjer som finns, att behandla med penicilin vid halsfluss orsakad av bakterier. Blev förbannad och tänkte att det inte var särskilt gynnsam inställning med tanke på de multi resistenta bakterier vi hotas av idag och som man jobbar för att minska.

  • Avatar Tidigare användare 2015-02-14 19:40 (5 år sen)

    Det är mycket dåligt för att halsfluss ska behandlas med antibiotika!


Annons
Annons
Annons