Bältrosvaccin utesluts från högkostnadsskyddet november 2014

Idag fattade TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) beslut om att vaccin mot bältros från den 1 november 2014 inte kommer att ingå i högkostnadsskyddet. TLV:s beslut grundar sig på att priset är för högt i förhållande till den nytta vaccineringen ger.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2014-05-09
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons


Årligen drabbas cirka 25 500 svenskar av bältros. Var fjärde svensk kommer någon gång i livet att drabbas av bältros och sjukdomen är olika svår för olika personer.

– Vi vet att sjukdomarna drabbar enskilda patienter olika svårt, men vi bedömer svårighetsgraden generellt som måttlig. Subvention av en förebyggande åtgärd som vaccinering med Zostavax måste vägas mot subvention av läkemedel mot sjukdomar som i många fall har mycket hög svårighetsgrad, säger Gustav Lanne, hälsoekonom på TLV.

Vaccination till vissa åldersgrupper skulle eventuellt kunna vara möjligt genom ett nationellt vaccinationsprogram eller via landstingens försorg. För att underlätta för ett sådant tänkbart arbete utökar TLV tiden för ikraftträdandet av detta beslut. Beslutet träder ikraft den 1 november 2014.

Annons
Annons

Har du koll på bältros? Lär dig mer om bältros, komplikationer och behandling på Bältroskoll »

Har du drabbats av bältros någon gång och hur ser du på TLV:s beslut? Kommentera direkt under artikeln! 

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Nilla 2014-05-10 12:33 (5 år sen)

  Artikeln o upplysningarna är lite för knapphändiga för att kunna ta en riktig ställning. Jag undrar hur många som vacccinerats och vad samhället betalar per vaccination.
  Bältros gör jäkligt ont och är besvärligt att ha. När jag sökte för det kallade läkaren dit all tillgänglig sjukvårdspersonal o talade om att jag var ett skolexempel. Jag fick dock inget lindrande utan bara rådet att talka.
  Vet inte heller hur stor möjligheten är för att jag ska få Bältros en andra gång. Det vore också bra att veta. Jag hinner ju ta vaccinet innan subventioneringen upphör.

 • Avatar Elisabeth Nyberg 2014-05-20 22:07 (5 år sen)

  Jag undrar hur man gör för att få vaccinet, ringde min vårdcentral och de ger inte vaccinet, måste man besöka läkare för att få utskrivet vaccinet och det måste ju tas snabbt för vaccinet står sig inte länge har jag läst.

  Så man måste hämta ut vaccinet och så direkt få det injicerat, men var kan man få det på närmste lasarett eller?

  Vad kostar vaccinet utan högkostnadsskydd?

  Jag anser att allt dras in på när det gäller subventioner inom vården utom till illegala flyktingar som får maxtaxa 50 kr för tandvård o läkarbesök, den lagen trädde i kraft 1 juli 2013

  Vi betalar dyr skatt men vård och omsorg blir sämre och sämre för skattepengarna går till annat .

 • blomma
  marena 2014-08-13 21:32 (5 år sen)

  Jag hade bältros i örat och blev förlamad i halva ansiktet. Jag betraktar inte det som måttlig svårighetsdrag. Hag kommer aldrig att bli fullt bra igen.

  Man kunde låta äldre personer vaccinera sig med högkostnads skydd. De löper större risk att få varaktiga men.

  Vad kostar det utan skydd? Och frågar som Nilla, kan man få det flera gånger. Har fått olika uppgifter om det.

 • Avatar Göran Rennéus 2015-10-10 12:10 (4 år sen)

  Dom skulle provat på och känt hur det är att ha bältros... Jag är mycket van vid smärta men detta är det värstajag varit med om under hela mitt liv.

 • Avatar Göran Rennéus 2015-10-10 12:13 (4 år sen)

  Dom skulle provat på och känt hur det är att ha bältros... Jag är mycket van vid smärta men detta är det värsta jag varit med om under hela mitt liv.

 • Avatar Göran Rennéus 2015-10-10 12:37 (4 år sen)

  Dom skulle provat på och känt hur det är att ha bältros... Jag är mycket van vid smärta men detta är det värsta jag varit med om under hela mitt liv.

 • Avatar Göran Rennéus 2015-10-10 12:10 (4 år sen)

  Dom skulle provat på och känt hur det är att ha bältros... Jag är mycket van vid smärta men detta är det värsta jag varit med om under hela mitt liv.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons