Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Vem kan donera?

I princip kan alla människor donera organ och/eller vävnader efter sin död för transplantation och/eller annat medicinskt ändamål. Många personer tror sig vara för gamla eller för sjuka. Har man till exempel en njursjukdom kan man inte donera sina njurar, men däremot övriga organ. Man behöver dock själv inte ta ställning till om man är medicinsk lämplig eller inte.

Uppdaterad den: 2009-04-22
Författare: Ann-Christin Croon, transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Annons

I de fall det kan bli aktuellt att donera organ och/eller vävnader gör sjukvården en noggrann medicinsk bedömning huruvida den avlidne är lämplig som donator eller inte.

De flesta människor avlider genom att hjärtat stannar. Den vanligaste orsaken är hög ålder eller någon allvarlig sjukdom. Om hjärtat stannar upphör blodcirkulationen i hela kroppen vilket innebär att det inte kommer upp något blod till hjärnan. Om hjärnan inte får syresatt blod dör hjärncellerna vilket leder till att personen avlider. Detta är det vanligaste sättet att konstatera att en människa är död. Om man avlider på detta sätt kan man donera vävnader för transplantationsändamål.

Det finns också tillstånd då hjärnan allvarligt skadas, men övriga organ fungerar. Det handlar då om personer som har en sådan svår hjärnskada att de utvecklar total hjärninfarkt. Total hjärninfarkt innebär att hjärnans alla funktioner oåterkalleligt har upphört att fungera. Det kan röra sig om personer som har en skallskada efter en olycka, en stor blödning i hjärnan eller att hjärnan har lidit av syrebrist under en längre tid, vilket kan inträffa efter en hjärtinfarkt eller drunkning. Det som händer vid total hjärninfarkt är att hjärnan inte får tillräcklig blodförsörjning. Om hjärnan inte får tillräcklig blodförsörjning dör hjärnan. Normalt leder detta till att kroppens alla funktioner som andning, hjärtfunktion och blodcirkulation slutar att fungera, personen dör.

Annons
Annons

Men om personen ligger i en så kallad respirator (andningsmaskin) på en intensivvårdsavdelning kan hjärtat fortsätta att slå under en mycket begränsad tid, trots att hjärnans alla funktioner upphört att fungera. Vid dessa fall konstateras döden genom speciella undersökningar som visar att hjärnans alla funktioner upphört att fungera. En person kan alltså vara död fast man ser att hjärtat slår och andningen fungerar. Att hjärtat slår och personen andas beror endast på att man behandlas i en respirator. Om man avlider på detta sätt kan man donera organ för transplantationsändamål.

Man kan även donera organ medan man är i livet. Det vanligaste är då att en person donerar sin ena njure till en annan person. Ofta rör det sig om att en förälder som donera sin ena njure till sitt barn. Man kan även donera en bit av sin lever.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons