Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Vad säger lagen om donation och transplantation?

För att fastställa att en människa avlidit i total hjärninfarkt gör läkaren noggranna undersökningar av hjärnan för att kontrollera att hjärnans alla funktioner oåterkalleligt har fallit bort. Dessa undersökningar görs efter ett speciellt protokoll och utförs alltid vid två tillfällen.

Uppdaterad den: 2009-04-22
Författare: Ann-Christin Croon, transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Annons

Både donations- och transplantationsverksamheten är reglerad i olika lagtexter.

Total hjärninfarkt

För att fastställa att en människa avlidit i total hjärninfarkt gör läkaren noggranna undersökningar av hjärnan för att kontrollera att hjärnans alla funktioner oåterkalleligt har fallit bort. Dessa undersökningar görs efter ett speciellt protokoll och utförs alltid vid två tillfällen. Lagen säger också att donationsingreppet (operationen) måste ha påbörjats inom 24 timmar efter att dödsfallet har konstaterats.

Medgivande till donation

Utgångspunkten är att det är den avlidnes vilja som gäller. Man kan uttrycka sin vilja genom att skriva på ett donationskort, anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister eller tala om för sina närstående hur man ställer sig till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Alla tre sätt att uttrycka sin vilja är likvärdiga. Man kan också villkora ingreppet, om man till exempel inte vill donera ett visst organ. Man kan också ta ställning till om donationen endast ska gälla för transplantation eller också för annat medicinskt ändamål (medicinsk forskning).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

När läkaren konstaterat att patienten har total hjärninfarkt, görs en sökning i Donationsregistret. När det finns ett medgivande från den avlidne, till exempel genom Donationsregistret, kan de närstående inte motsätta sig ingreppet. Om den avlidne inte uttryckt sin vilja tillfrågas alltid de närstående om vad de tror att den avlidne hade velat. Om den avlidnes vilja är okänd har närstående vetorätt. De kan alltså avböja donation.


Annons