Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Vad kan man donera?

Man kan donera organ och/eller vävnader efter sin död för transplantationsändamål och/eller annat medicinskt ändamål.

Uppdaterad den: 2009-04-22
Författare: Ann-Christin Croon, transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Annons

För att man ska kunna transplantera organ som till exempel njure, bukspottkörtel, lever, hjärta, lungor eller tunntarm måste organen vara försörjda av syresatt blod då de opereras ut. Därför är det endast människor som har utvecklat total hjärninfarkt under pågående respiratorbehandling som kan komma ifråga.

Vävnader

Vävnader som hornhinnor och hjärtklaffar behöver däremot inte vara försörjda av syresatt blod när de tas tillvara. Detta innebär att vävnader kan tas tillvara vid alla dödsfall. Donatorn behöver då inte ha avlidit i total hjärninfarkt.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons