Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Ta ställning till donation

Över en och en halv miljon svenskar är med i donationsregistret. Men organ är fortfarande en bristvara. Med hjälp av Netdoktors faktablad får du svar på det mesta kring hur en donation går till - kanske kan den kunskapen hjälpa dig att ta ställning.
Annons

Transplantationsverksamheten är helt beroende av att medmänniskor är villiga att donera sina organ efter döden. I ett internationellt perspektiv är donationsfrekvensen i Sverige relativt låg men den har förbättrats något under senare år. För närvarande rör det sig om cirka 130 personer som varje år donerar. En förutsättning för att man ska kunna donera sina organ efter döden är att man avlider i respirator. Respiratorn upprätthåller då andning och därmed bibehålls cirkulation till organen, vilket är en förutsättning för framgångsrik transplantation.

I Sverige finns tre likvärdiga sätt att förklara sin vilja:

  • Att anmäla sig till Donationsregistret.
  • Att fylla i ett donationskort. Ett sådant kan du hämta exempelvis på Apoteket.&nbsp
  • Att tala med dina anhöriga.

Även om du väljer att anmäla dig till Donationsregistret eller skriva i ett donationskort är det bra om dina anhöriga får reda på hur du vill ha det. När du anmäler dig till registret eller fyller i ett kort får du ta ställning till om du vill eller inte vill donera dina organ efter döden. Du har också möjlighet att göra undantag för något organ. Somliga säger nej till donation eftersom dom tror sig för gamla eller inte är helt friska. Utredning av organfunktionen sker inför donationen och sjukvården ansvarar för att bara organ som gör nytta hos mottagaren tas om hand. Det enda du själv behöver ta ställning till är om du vill hjälpa till.

Vanligaste organ att donera

Lever och njurar är de organ som oftast doneras. I många fall kan även bukspottkörtel, lungor och hjärta tas tillvara. Dessutom finns en fråga om du är villig att donera för forskning/undervisningsändamål. Ett exempel på ett aktuellt forskningsprojekt är att ta tillvara bukspottkörtel för studier som avser att bättre förstå orsaken till och förbättra behandlingen av diabetes. Alla sådana projekt är godkända av etikkommitt&eacute.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Positiv inställning till donationer

Sifo-undersökningar visar att en stor del av Sveriges befolkning, 88 %, idag är positiva till att donera sina organ efter döden. Tyvärr är donationsfrekvensen ändå låg och det beror bland annat på att många inte har meddelat sin vilja. I de fall när den avlidnes vilja är okänd, förutsätts man enligt svensk lag att vara positiv, men anhöriga har vetorätt. Det är alltså önskvärt att många fler själva tar ställning till donation under livet. Därmed besparar vi också våra anhöriga ett beslut som kan upplevas svårt i en stund när en närstående just har avlidit.


Annons