Fakta | Leversjukdom

Skrumplever (levercirrhos)

Skrumplever (levercirrhos) är en bindvävsomvandling av levervävnaden orsakad av att stora delar av leverns celler har dött och ersatts av ärrvävnad. Detta är slutstadiet av en långvarig leverinflammation.

Uppdaterad den: 2012-07-19
Uppdaterare: Mikael Lördal, Överläkare på Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset

Annons

Det ovanstående gör att levern inte fungerar normalt, vilket får allvarliga konsekvenser eftersom levern har en central roll i omhändertagandet av ”slaggprodukter” och bildning av proteiner (äggviteämnen). Skrumplever är en inte ovanlig dödsorsak i åldrarna 25 till 65 år.

Orsaker till det långvariga inflammationstillståndet som leder till skrumplever

 • Alkoholmissbruk
 • Leverinflammation (hepatit) av olika typer. Vanliga är virushepatit, typ B och C.
 • Sjukdomar i gallgångarna i form av primär biliär cirrhos och primär skleroserande kolangit.
 • Vissa ämnen som man kan utsättas för, till exempel trikloretylen.
 • Vissa typer av medicin, till exempel Methotrexate.
 • Vid några andra allvarliga sjukdomar, till exempel Wilsons sjukdom.
 • Stängda blodkärl från lever till hjärta (venös obstruktion, till exempel kronisk högersidig hjärtsvikt).
 • Autoimmuna sjukdomar och sarkoidos.
 • Hemokromatos

Symtom

Vid tidigt stadium:

 • Trötthet och svaghet
 • Dålig aptit, illamående, viktminskning

Vid senare stadium:

 • Gulsot huden och ögonvitorna blir gula (ikterus).
 • Mörkgul eller brun urin.
 • Små, spindelliknande kärlnystan på bröst och rygg (spider naevi).
 • Håravfall
 • Bröstförstoring hos män (gynekomasti)
 • Förstorad mjälte (splenomegali)
 • Vattenansamling i buk (ascites) och ben (ödem).
 • Diarr&eacute avföringen kan vara svart eller blodig.
 • Blodiga uppkastningar från åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer).
 • Förvirring, som kan övergå i leverkoma.

När ska man vara särskilt uppmärksam?

 • Det är individuellt hur mycket alkohol som krävs för att få skrumplever. Kvinnor tål generellt alkohol sämre än med män.
 • Om man blivit utsatt för kemikalier som är giftiga för levern.
 • Om man får leverinflammation (hepatit).
 • Om näringstillståndet är dåligt.

Vad kan man göra för att undvika skrumplever?

 • Begränsa alkoholkonsumtionen.
 • Söka behandling för eventuell alkoholism.
 • Skydda sig mot smittsam leverinflammation och om man har fått det, se till att få behandling.
 • Vara uppmärksam på giftiga kemikalier i arbetsmiljön.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av till exempel blodprov, ultraljudsundersökning och vävnadsprov (biopsi) av levern.

Annons
Annons

Kosten

 • Undvik att dricka alkohol.
 • Ät en proteinrik och varierad kost.
 • Undvik salt.
 • I det sena stadiet kan man i perioder behöva reducera proteininnehållet.
 • Det kan vara nödvändigt att få vitamin- och mineraltillskott.

Möjlig försämring

 • Livshotande blödning, särskilt från åderbråck (varicer) i matstrupen och magsäcken.
 • Levercancer
 • Blodförgiftning (sepsis)

Behandling

 • Skrumplever är svårt att behandla och man riktar därför huvudsakligen in sig på de komplikationer som kan tillkomma.
 • Vattendrivande, kaliumsparande läkemedel (diuretika) vid vätskeanhopning i bukhålan (ascites) eller i benen (ödem).
 • Andra vattendrivande medel kan också användas.
 • Betablockerare med långtidsverkan sänker blodtrycket i åderbråcken och förebygger därmed att de spricker och blöder.
 • Livshotande blödningar från åderbråck i matstrupen kan behandlas vid inläggning på sjukhus med hjälp av läkemedel och via gastroskopi (undersökning av magsäck och tolvfingertarm med böjlig slang), se nedan.
 • Om man med hjälp av gastroskopi hittar åderbråck kan man behandla dessa genom att ge medicin eller att spruta in läkemedel i dem, så att de skrumpnar ihop. Man kan också sätta ett speciellt "gummiband" på åderbråcken så att de dras ihop och därmed skrumpnar.
 • Avföringsmedel ges för att förebygga leverkoma eller, vid leverkoma, för att hämma bildandet av ammonium i tarmen (och därmed upptaget av ammonium i blodet).
 • Levertransplantation kan bli aktuellt i vissa fall.

Prognos

Den gradvisa förstörelsen av levern kan stoppas om orsaken till den behandlas. Skadorna som uppstått kan inte ”repareras”, men symtomen kan lindras eller bemästras. Får man behandling tidigt kan man fortsätta leva en relativt normal tillvaro. Om den grundläggande orsaken inte behandlas eller utesluts uppstår det fler ärr i levern och till sist sviktar den, vilket leder till döden.


Annons
Annons
Annons