Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Hur går en donation till?

När det på en intensivvårdsavdelning finns en människa som har så svåra skador i hjärnan att han eller hon har utvecklat total hjärninfarkt kontaktas en transplantationskoordinator för sökning i Donationsregistret.

Uppdaterad den: 2009-04-22
Författare: Ann-Christin Croon, transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Annons

En transplantationskoordinator är en person som, vid de tillfällena det blir donation samordnar donationsprocessen med de olika transplantationerna.

Närstående kontaktas

Oavsett om den avlidne anmält sig som positiv, negativ eller inte anmält sig alls i Donationsregistret tar ansvarig läkare oftast tillsammans med ansvarig sjuksköterska upp frågan om donation med de närstående. Även om den avlidne anmält sig i Donationsregistret kan han eller hon senare ha ändrat sin ståndpunkt. Närstående får tid på sig att fundera och ges tid till att ställa frågor. Om det framkommer att den avlidne var positiv till att donera sina organ och/eller vävnader efter sin död eller att de närstående tror att det var enligt den avlidnes vilja kontaktas transplantationskoordinatorn på nytt.

Koordinatorn inhämtar då uppgifter om den avlidnes eventuella tidigare sjukdomar, mediciner samt aktuella uppgifter. För att utröna om man kan använda vissa organ för transplantation kan man bland annat komma att behöva göra vissa röntgenundersökningar av till exempel hjärta och lungor. Det är viktigt att de närstående hela tiden får information om vad som händer. Oftast tar koordineringen flera timmar.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Förberedelser inför operation

De patienter som ska få organen ska kontaktas och transporteras till transplantationsavdelningen och förberedas för operation. Många patienter bor långt borta, så det kan ta flera timmar innan de kan vara på transplantationsavdelningen. När koordinatorn vet vilka mottagare som ska transplanteras och när de kan vara på sjukhuset kan hon eller han bestämma tid för när man kan påbörja donationsoperationen. De närstående kan vara med hela tiden tills man för den avlidne till operationsavdelningen.

Donationsingreppet utförs av transplantationskirurger, även transplantationskoordinatorn är med. Ingreppet sker med största respekt för den avlidne. Själva operationen utförs, i princip, som en vanlig operation. Vad man kan se efter operationen är ett ihopsytt operationssår. Efter donationsoperationen förs, oftast den avlidne tillbaka till avdelningen där han eller hon görs i ordning. Närstående kan då komma tillbaka och ta ett sista farväl. Ibland förs den avlidne till sjukhusets bårhus och då kan närstående komma dit och ta farväl.


Annons