Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Historik inom transplantationskirurgin

Transplantationskirurgin har en lång och fascinerande historia. Människor har sedan tidernas begynnelse drömt att kunna ersätta dåligt fungerade organ eller extremiteter med nya. Målningar från 1300- och 1400-tal visar hur St. Cosmas och St. Damian enligt sägnen transplanterar ett ben från en avliden.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Håkan Gäbel, medicine doktor, transplantation, Bostaden

Annons

Det stora antalet målningar talar för att det var en spridd sägen. Många ser dessa helgon som transplantationskirurgins skyddshelgon.

Det var först i slutet av 1800 och början av 1900-talet som medicinska framsteg gjordes. Alexis Carell, en fransk kirurg senare verksam i USA, fick Nobelpriset i Medicin 1912 . Han redogjorde i djurförsök för hur transplantatets blodkärl kunde anslutas till mottagarens cirkulation med en suturteknik som efter modifieringar används än i dag.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Alexis Carell uppnådde emellertid bara korttidsresultat. Transplantaten upphörde att fungera efter kort tid. Han spekulerade över vissa biologiska krafter som gjorde att transplantaten upphörde att fungera. Han var avstötningsmekanismerna på spåren. Det handlar om immunologiska mekanismer som ligger till grund för att kroppen bekämpar det som upplevs som främmande. Immunsystemet är till fördel när det gäller att bekämpa infektioner men det skapar problem när det gäller transplantationer – transplantaten stöts bort.

Immunsystemet kartlades under 1940-1950-talet och en forskargrupp fick Nobels medicinpris 1960, F.M. Burnet och P. Medawar.

Försökte modifiera immunförsvaret

Vid den första lyckade organtransplantationen, en njurtransplantation, som genomfördes i Boston den 23 December 1954 undvek man de immunologiska problemen genom att donatorn och mottagaren av transplantatet var enäggstvillingar varför avstötningar inte kunde inträffa.
I Boston, men också på andra universitet, började man försöka att modifiera immunförsvaret så att de transplanterade organen skulle kunna accepteras av mottagaren. De forskare som tog fram några av de immunsupprimerade läkemedlen belönades med Nobelpris (Yalow 1977).
Joseph Murray fick nobelpriset för pionjärinsatser gällande organtransplantationer 1990 tillsammans med E.D. Thomas som var pionjär när det gäller ”benmärgstransplantationer”. Vi vet nu att det är blodbildande stamceller som transplanteras.

Annons
Annons

1964 kom transplantationsverksamheten till Sverige. Curt Franksson och medarbetare, bland dem Carl-Gustav Groth genomförde de första njurtransplantationerna på Serafimerlasarettet -en minnesplatta finns på portalen som vetter mot Stadshuset. En av de allra först transplanterade patienterna överlevde till alldeles nyligen efter flera njurtransplantationer.

Tredje i världen över 1 000

1965 gjordes den första njurtransplantationen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg av Lars-Erik Gelin och medarbetare och verksamheten expanderade snabbt. Efter cirka 15 år blev kliniken den tredje i världen som hade genomfört fler än 1000 njurtransplantationer.

De första bukspottkörteltransplantationerna och de första levertransplantationerna gjordes 1974 respektive 1984 av Carl-Gustav Groth och medarbetare på Huddinge sjukhus dit transplantationsverksamheten flyttat.

Njurar, bukspottkörtlar och levrar kan tas tillvara från avlidna givare efter inträffat hjärtstillestånd och det gjordes i Sverige under en lång följd av år. Det var emellertid omöjligt att ta tillvara hjärtan och lungor från avlidna med hjärtstillestånd vilket fördröjde dessa transplantationer i Sverige. Det var först 1988 som det blev möjligt att ta tillvara hjärtan och lungor från avlidna med bevarad cirkulation, från ”hjärndöda” patienter med stöd i Lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död.

Rutinsjukvård

De första hjärt- lung- och hjärtlungtransplantationerna gjordes på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1988 respektive 1990. Senare har dessa operationer också kommit att göras på Universitetssjukhuset i Lund och på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Det var pionjärer (som Curt Franksson, Carl-Gustav Groth, Lars-Erik Gelin och Göran William Olsson) som planerade för och genomförde de första transplantationerna. Njurtransplantationer var enligt en artikel i Aftonbladet i slutet på 1960 -talet ”lyxkirurgi som gör att sjuka får vänta.”
Nu är transplantationer en del av rutinsjukvården. Varje år genomförs i Sverige närmare 400 njurtransplantationer, 10 bukspottkörteltransplantationer samt knappt 140 levertransplantationer, knappt 50 hjärttransplantationer och 50 lungtransplantationer.


Annons