Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Hepatit C (infektion av HCV-virus)

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus, HCV (som tidigare benämndes non-A-non-B-hepatit). Sjukdomen delas in i akut och kronisk hepatit C. Andra former av virushepatiter är hepatit A och hepatit B.

Uppdaterad den: 2016-01-26
Uppdaterare: Soo Aleman, biträdande överläkare och docent, Gastrocentrum och Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset

Annons

Orsaker till hepatit C

Man kan smittas av hepatit C-virus vid kontakt med smittat blod, exempelvis om sticker sig på en förorenad kanyl, vilket exempelvis kan förekomma bland vårdpersonal och personer som injicerar droger. Smitta vid sexuell kontakt förekommer, men risken är mycket liten. Smitta från mor till barn är också mycket sällsynt.

I Sverige är den vanligaste smittovägen via användning av intravenösa droger. Smitta ses vidare hos personer som tidigare fått blodtransfusion eller behandlats med blodprodukter (blödarsjuka). Sedan 1992 testas allt blod för hepatit C och därför är risken att smittas denna väg numera så gott som utesluten.

Hos cirka en tredjedel av de personer som fått hepatit C kan man inte med säkerhet påvisa en smittväg.

Annons
Annons

Symtom

Det tar cirka en till sex månader från att man blir smittad till sjukdomen bryter ut (inkubationstid). De första symtomen är dålig aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor och lätt feber.

"Gulsot"

Senare kan ses en gulfärgning av ögonvitor, hud och slemhinnor (därav namnet ”gulsot”, ikterus på latin), vitfärgad avföring och mörkfärgad urin (tecken på att levern är ansatt). Vid akut hepatit C sker därefter en relativt snabb förbättring. Sjukdomen varar normalt fyra till åtta veckor. Hos en majoritet av dem som får den akuta formen av hepatit C saknas symtom, och infektionen läker ut utan behandling.

Hos omkring 80 procent av alla som smittats finns dock infektionen kvar efter sex månader och sjukdomen kallas då kronisk hepatit C. Den kroniska formen kan under lång tid förlöpa helt utan symtom eller ge upphov till en rad mindre allvarliga symtom som trötthet, led- och muskelsmärtor och periodvis tryck under höger revbensrand. Hos cirka en tredjedel utvecklas skrumplever, som kan leda till förlust av leverns normala funktioner och allvarliga komplikationer. Det tar i genomsnitt minst 20 år från det att man blivit smittad till dess att man får skrumplever.

Annons
Annons

Vad kan man göra för att undvika hepatit C?

Personer som injicerar droger bör aldrig dela sprutor eller kanyler med andra. Man bör undvika att dela rakhyvel och tandborste med en smittad person. Det finns ännu inget vaccin mot hepatit C.

Diagnostik

Diagnosen hepatit C ställs genom att man i ett blodprov påvisar antikroppar mot hepatit C-virus eller påvisar hepatit C-virusets arvsmaterial (RNA). Sjukdomens svårighetsgrad kan värderas med blodprover som återspeglar leverns funktion.

Vid kronisk hepatit C kan sjukdomens svårighetsgrad värderas med ett vävnadsprov från ett nålstick (biopsi) i levern. Man kan även göra en ultraljudsliknande undersökning av levern (så kallad Fibroscan).

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling av hepatit C

Kronisk hepatit C kan behandlas med en kombination av olika antivirusläkemedel. Till skillnad från hepatit B kan behandlingen varaktigt bota infektionen med hepatit C. Hur väl man lyckas med behandlingen beror på vilken virusstam som smittat patienten, vilka läkemedel som används och hur länge behandlingen pågår.

Nya interferonfria läkemedel, som introducerades under 2014, har förbättrat behandlingen av hepatit C. Stor chans till utläkning med få biverkningar kan förväntas vid användande av dessa läkemedel. Nationella riktlinjer styr vilka som kan få dessa interferonfria läkemedel, som i nuläget är förenade med höga kostnader. Generellt prioriteras patienter med leverskada.

Prognos

Det fåtal patienter med akut hepatit C som tillfrisknar gör det efter fyra till åtta veckor - om de ens märker att de varit sjuka. Mycket få patienter, cirka 1 av 300, utvecklar leversvikt i samband med akut hepatit och riskerar därmed dödlig utgång.

Infektionen blir kronisk hos fyra av fem smittade. De allvarligaste komplikationerna vid kronisk hepatit C är skrumplever och i sällsynta fall levercancer.

Råd vid hepatit C

Drick inte alkohol om det finns tecken på aktiv leverinflammation (kontrolleras med blodprov). Undvik under alla omständigheter daglig alkoholkonsumtion om du har kronisk hepatit C. Om du har kronisk hepatit, se till att få regelbundna läkarundersökningar, åtminstone en gång om året.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om hepatit C på NetdoktorPro »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons