Fakta | Leversjukdom

Hepatit A (smittsam leverinflammation typ A)

Hepatit (”gulsot”) är grekiska för leverinflammation. Hepatit A orsakas av ett virus som kallas hepatit A-virus. Andra former för smittsam leverinflammation är hepatit B och hepatit C.

Uppdaterad den: 2013-03-15
Uppdaterare: Mikael Lördal, Överläkare på Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset

Annons

Orsaker till hepatit A ("gulsot")

Hepatit A-virus finns i avföringen hos personer med hepatit A. Smitta kan överföras via förorenad mat, som till exempel skaldjur (som kan trivas nära avloppsvatten) eller grönsaker som vattnats med förorenat vatten, dit smittämnet kommit från en hepatit A-sjuks avföring (dricksvatten och avloppsvatten är ännu dåligt åtskilda i många utvecklingsländer). Vid dålig hygien kan hepatit A-smitta även ske vid direkt kontakt med en smittad persons avföring.

Den mest smittsamma perioden är strax innan gulsoten bryter ut (se nedan). Därefter minskar smittorisken fort och efter ytterligare en vecka anses personen inte längre vara smittsam.

Hepatit A är mer vanlig på de platser i världen där hygienen ännu är dålig. De flesta svenskar som insjuknar i hepatit A har smittats under resa till sådana länder eller vid direkt kontakt med en hepatitsmittad person i Sverige. Hepatit A var vanlig i Sverige fram till 1920-talet, varefter hygienen förbättrades snabbt bland annat genom införande av vattentoaletter.

Annons
Annons

Symtom 

Från det att man blivit smittad av hepatit A dröjer det 10-40 dagar (inkubationstid) innan själva sjukdomsutbrottet sker. De första symtomen är dålig aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor och lätt feber.

"Gulsot"

Senare ses gulfärgning av ögonvitor, hud och slemhinnor (därav namnet ”gulsot”, ikterus på latin), vitfärgad avföring och mörkfärgad urin (tecken på att levern är ansatt). Därefter brukar det ske en snabb förbättring. Sjukdomen varar totalt 2-3 veckor, men i vissa fall upp till 1-2 månader. Mindre barn har normalt ett mycket milt sjukdomsförlopp utan gulsot.

Vad kan man göra för att undgå hepatit A?

God hygien minskar risken för smitta (tvätta händerna efter toalettbesök!). Skölj grönsaker med rent vatten och ät bara frukt du skalat själv vid resor till länder med dåliga hygieniska förhållanden. Ät i första hand mat som kokats/stekts ordentligt och som är varm och luktar gott då du äter den.

Annons
Annons

Om en familjemedlem har hepatit A bör man:

Vara noga med att tvätta händerna efter toalettbesök och om möjligt låt den smittade gå på en egen toalett. Och se till att de familjemedlemmar som inte är sjuka och inte är vaccinerade (se nedan) får gammaglobulin (=antikroppar mot hepatit A-virus) av läkare.

Vaccination mot hepatit A

Det finns ett bra vaccin mot hepatit A. Det ges två injektioner med cirka sex månaders mellanrum. Vaccinet ger ett skydd på mer än 95 procent mot hepatit A och verkar i minst tio år, sannolikt livet ut. Vaccinationen rekommenderas vid resa till områden i världen där den generella hygienen kan vara dålig, till exempel många av länderna i Asien, Sydamerika och Afrika.

Vad kan man göra om man har hepatit A?

Ta det lugnt så länge som det, enligt blodproven, finns tecken på aktiv leverinflammation. Drick inte alkohol och var extra försiktig med mediciner. Ät en sund och varierad kost.

Diagnostik

Diagnosen hepatit A ställs genom att man påvisar antikroppar mot hepatit A-virus i ett blodprov. Sjukdomens svårighetsgrad kan värderas genom blodprover som återspeglar leverns funktion.

Behandling 

Det finns ingen specifik medicinsk behandling. Gammaglobulin kan mildra eller till och med förhindra sjukdomsförloppet hos personer som blivit smittade, men som ännu inte utvecklat symtom (till exempel familjemedlemmar till en patient med hepatit A).

Prognos

Mycket få patienter (cirka 1 av 1000) utvecklar leversvikt med risk för dödlig utgång. De flesta blir fullt friska efter 4-8 veckor. Sjukdomen kan inte utvecklas till kronisk hepatit. Hepatit A efterlämnar livslång immunitet, det vill säga man kan inte få sjukdomen ännu en gång.


Annons
Annons
Annons