Fakta | Leversjukdom

Donera sin kropp till forskning

Att donera sin kropp till forskning eller ”annat medicinskt ändamål” kan betyda två olika saker. Det ena är att man donerar sin kropp till en anatomisk institution. I de fallen donerar man hela sin kropp för medicinsk undervisning (av läkarstuderande).

Uppdaterad den: 2009-04-22
Författare: Ann-Christin Croon, transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Annons

Man måste då under sin livstid skriva ett avtal med någon av de medicinska högskolorna. Denna form av donation till forskning har ingenting med att donera sina organ för transplantationsändamål att göra.
&nbsp
Om man, utöver att donera sina organ för transplantation, även vill donera för annat medicinskt ändamål (forskning) handlar det om medicinska forskningsprojekt som alltid godkänts av en etikkommitt&eacute. Det rör sig oftast om forskningsprojekt som avser transplantationsverksamheten. Om man till exempel inte kan använda bukspottkörteln för transplantationsändamål kan man använda den för att förbättra behandlingsmetoder vid diabetes.


Annons
Annons
Annons