Nyhet | Leversjukdom

Bättre samarbete kan rädda fler med hepatit C

Om olika sjukvårdsspecialiteter arbetar mer över gränserna skulle fler patienter med hepatit C kunna fångas upp och få effektiv behandling mot sin infektion. Det visar en avhandling från Lunds universitet.

Publicerad den: 2014-12-22
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Hepatit C är en virussjukdom som kan leda till allvarliga skador i levern, som exempelvis leversvikt och levercancer. I Sverige smittas majoriteten via injektionsmissbruk.

Anna Jerkeman, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och överläkare vid infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, har undersökt hur stor förekomsten av hepatit C är bland missbrukare som deltar i LARO-program (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende). I sin studie tittade hon specifikt på städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Nio av tio hade utsatts för hepatit C och flertalet av dessa personer hade utvecklat kronisk hepatit C. En stor andel av patienterna hade utvecklat en betydande leverskada och graden av skada var relaterad till vanligt förekommande riskfaktorer såsom övervikt, alkoholbruk och exponering för hepatit B, säger Anna Jerkeman i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Annons
Annons

Personer i ersättningsbehandling har lämnat ett aktivt missbruk och har vanligtvis bättre kontroll över sin livssituation. Dessa individer måste få se över sin hälsa för att undvika framtida sjukdomar, påpekar Anna Jerkeman.

Det är därför viktigt att olika sjukvårdsspecialiteter arbeta mer över gränserna, framför allt beroendevården och infektion. På så sätt kan dessa patienter fångas upp och utredas. Allra helst skulle verksamheten finnas under samma tak, menar hon.

Anna Jerkemans forskning visar att det är framgångsrikt att behandla LARO-deltagare som har hepatit C. Smittade patienter som ingick i studien erbjöds behandling och därefter skedde en uppföljning. I 83 procent av fallen skedde en väl genomförd behandling och 46 procent läkte ut sin hepatit C-infektion.

Annons
Annons

Även andra länder runt om i världen har visat på lyckad vård av hepatitpatienter i LARO-program, exempelvis Australien och Storbritannien.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons